Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Judaism: history and present

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-3PF30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Judaism: history and present
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

The purpose of this course is to introduce students to a world of jewish religion. We'll focus on historical issues and circumstances in order to understand the genesis of the particular religion (monotheism) and its influence on the shaping of the european culture. The goal is to achieve the competences to interpret both historical and contemporary manifestations of the religion of the Jews.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk o kulturze i religii, dyscyplina – nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: I rok/semestr II (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne: Wykład problemowy z elementami dyskusji, prezentacje multimedialne, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 30 godzin;

– przygotowanie do wykładów – 20 godzin;

– przygotowanie do zaliczenia – 20 godziny;

– konsultacje – 5 godziny;

Razem 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

Literatura:

S. Schama, Historia Żydów, Poznań 2016

M. Rosik, Kościół a synagoga, Wrocław 2016

D. de la Maisonneuve, Judaizm, Warszawa 2010

J. Ochman, Średniowieczna filozofia żydowska, Kraków 1995

G. Scholem, O podstawowych pojęciach judaizmu, Warszawa 2015

M. Wodziński, Chasydyzm. Wszystko, co najważniejsze, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2019

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studentek i studentów

- znają podstawowe pojęcia odnoszące się do religii judaistycznej

- znają główne sposoby wyrażania wiary i ich znaczenie w judaizmie

- rozumieją różnice pomiędzy poszczególnymi odłamami judaizmu

2. Umiejętności studentek i studentów

- poprawnie stosują poznana terminologię i pojęcia

3. Kompetencje studentek i studentów

- rozumie znaczenie religii judaistycznej w społeczności żydowskiej w Polsce i na świecie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

- aktywny udział w zajęciach

- znajomość zadanych lektur

- przygotowanie prezentacji na zadany temat

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kowalczuk
Prowadzący grup: Marek Kowalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.