Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe obszaru MENA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-2BEN Kod Erasmus / ISCED: 14.652 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe obszaru MENA
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Ogólne wiadomości o regionie MENA

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego regionu MENA. Określenie znaczenia tego regionu w skali światowej pod względem potencjału energetycznego. Zapoznanie studentów ze specyfiką rozwoju sektora energetycznego poszczególnych państw regionu. Określenie wyzwań i zagrożeń dla tego regionu względem bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego.

Pełny opis:

1. Terminologia przedmiotu

2. Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe: Iraku, Iranu, Kuwejtu, Bahrajnu, Kataru, ZEA, Arabii Saudyjskiej, Omanu, Jemenu, Regionu Morza Śródziemnego (Syrii, Izraela, Libanu), Egiptu, Libii, Algierii, Tunezji.

Literatura:

1. Młynarski T. Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii, Kraków 2011, s. 312.

2. Voytyuk O., Potencjał energetyczny państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2012, s. 476.

3. Molo B., Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013.

4. Kisielewski T. Nafta znowu zmieni świat, Poznań 2013.

5. Łęgowska B., Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej, Łódź 2007, s. 122.

6. Raporty ze stron: Energy Information Administration, OPEC, World Energy Outlook.

Literatura uzupełniająca:

1. Kaczmarek T. T., Jarosz R., Czy ropa rządzi światem?, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa, 2006

2. Klare M. T., Krew i nafta. Niebezpieczeństwa i konsekwencje rosnącej zależności Ameryki od importowanej ropy naftowej, Warszawa 2006, Agencja Wydawnicza i Reklamowa AKCES, s. 25.

Efekty uczenia się:

1. Ma rozszerzoną wiedzę na temat instytucji, organizacji będących uczestnikami relacji międzynarodowych w sektorze energetycznym, potrzeb państw oraz zmieniających się rynków zbytów i dostaw ropy i gazu, oraz udziału energetyki odnawialnej w bilansie energetycznym wybranych państw.

2.Ma dogłębną wiedzę na temat gospodarki światowej, w tym gospodarki Unii Europejskiej i jej zależności od dostaw surowców z innych regionów świata oraz aktualną politykę zmierzającą do dywersyfikacji dostaw oraz przejścia od energetyki konwencjonalnej do odnawialnych źródeł energii.

3. Zna dogłębnie więzi ekonomiczne i polityczne oraz ich znaczenie w międzynarodowych stosunkach energetycznych i tworzące sieć zależności między UE a państwami Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

4. Potrafi przewidywać skutki złożonych procesów ekonomicznych i politycznych w zakresie polityki energetycznej oraz przedstawić prognozy rozwoju sytuacji w kontekście zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa energetycznego.

5.Potrafi krytycznie ustosunkować się do propozycji rozwiązań aktualnych problemów energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu.

6.Posiada umiejętność wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy w toku studiów i potrafi ją zastosować w kontekście analizy i syntezy bieżącej wiedzy z zakresu polityki i bezpieczeństwa energetycznego.

7.Ma nawyk śledzenia na bieżąco informacji pochodzących z mediów z zakresu sytuacji energetycznej państw UE oraz ich zależności od dostaw zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji polityczno-ekonomicznej regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne – pokaz

Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna

Metody aktywizujące – metoda sytuacyjna (przypadków)

Zaliczenie ustne na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.