Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kraje obszaru MENA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-2KOM Kod Erasmus / ISCED: 14.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kraje obszaru MENA
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Wiedza zdobyta w ramach przedmiotów: Międzynarodowe stosunki polityczne, współczesne systemy polityczne, Przemiany cywilizacyjne we współczesnym świecie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z sytuacją

społeczną, polityczną i gospodarczą w krajach tzw. obszaru MENA oraz poznanie historycznych uwarunkowań obecnej sytuacji.

Pełny opis:

Egipt przed i po "arabskiej wiośnie".

Syria - państwo upadłe.

Izrael i Palestyńczycy. Historia konfliktu i perspektywy jego zakończenia.

Irak. Od upadku monarchii do czasów współczesnych.

Iran. Od ucieczki Mohammada Rezy Pahlawiego do czasów współczesnych.

Liban.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jerzy Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu, Wrocław 2010

Strony internetowe Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Biuletyny PISM

(Represje wobec Bractwa Muzułmańskiego a wybory prezydenckie w Egipcie (K. Rękawek, P. Sasnal), BIULETYN PISM, Nr 65, 21 maja 2014

P. Sasnal, Dziwny zamach stanu - odwołanie prezydenta Egiptu przez armię, BIULETYN PISM, Nr 73, 5 lipca 2014)

Literatura uzupełniająca:

Jerzy Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, Wrocław-Kraków -Warszawa.

Ilan Pappe, Współczesny Bliski Wschód, Warszawa 2013

Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, pod red. Anny Potyrały i Jacka Raubo, Poznań 2010.

Efekty uczenia się:

zna więzi ekonomiczne, kulturowe, polityczne występujące w krajach obszaru MENA,

ma rozszerzoną wiedzę na temat współczesnych problemów kulturowych obszaru MENA,

potrafi samodzielnie wyjaśniać i interpretować wydarzenia oraz procesy polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze zachodzące w krajach obszaru MENA,

potrafi formułować własne oceny, komentarze bieżących wydarzeń z zakresu bieżących wydarzeń międzynarodowych w obszarze MENA oraz zdobywać potrzebną do tego dodatkową wiedzę,

ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej oraz zmian zachodzących w krajach obszaru MENA oraz odnoszących się do tego publikacji, poszerzania wiedzy teoretycznej; inspirowania i uczestniczenia w dyskusjach.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Metody dydaktyczne: praca pod kierunkiem, dyskusja

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie prezentacji (40 %), odpowiedź na pytania (40%) oraz aktywny udział w dyskusji (20 %).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.