Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ruchy narodowe w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-2RNP Kod Erasmus / ISCED: 14.651 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ruchy narodowe w Polsce
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Charakterystyka ruchów narodowych na ziemiach polskich

Skrócony opis:

Ruchy narodowe na ziemiach polskich (polski, żydowski, ukraiński i białoruski) w ostatnim stuleciu

Pełny opis:

Ostatnie sto lat to okres narodzin i klarowania się ruchów narodowych na ziemiach polskich. Zajęcia obejmują charakterystykę przede wszystkim polskiego ruchu narodowego wraz z jej politycznymi emanacjami. W dalszej kolejności analizie podlega ruch żydowski, białoruski, ukraiński

Literatura:

D.Waniek, Ruch narodowy w Polsce wczoraj i dziś. Ideologia, organizacja, praktyka działania, Wydawnictwo Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.

B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Znak, Kraków 1997

R. Wapiński, Polska na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku, Gdańsk 2002

T. Snyder, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999, Sejny 2009

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

- specyfikę stosunków międzynarodowych polegającą na ich interdyscyplinarnym charakterze

- kluczowe uwarunkowania historyczne i społeczne stosunków międzynarodowych

- dogłębnie uwarunkowania historyczne mechanizmów kulturowych, politycznych, ekonomicznych i prawnych wpływających na stosunki międzynarodowe

- dogłębnie uwarunkowania historyczne fundamentalnych dylematów cywilizacyjnych wybranych obszarów świata

Student potrafi

- samodzielnie wyjaśniać i interpretować kontekst historyczny wydarzeń oraz procesów politycznych, społecznych i gospodarczych

- krytycznie analizować różnorodne zjawiska na płaszczyźnie międzynarodowej, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować w oparciu o źródła pozyskane m.in. w oparciu o IT

- wykorzystać wiedzę teoretyczną i wyselekcjonowane informacje szczegółowe do przedstawienia własnych opinii na temat kontekstu historycznego aktualnych problemów międzynarodowych

- prowadzić debatę oraz skutecznie argumentować poprawnie posługując się terminologią związaną z kierunkiem studiów

Student gotów jest do

- krytycznego i otwartego stosunku do nowych idei i koncepcji w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi

- zmiany własnych przekonań w świetle nowej wiedzy i argumentów

- dostrzegania problemów i dylematów etycznych związanych z wykonywaniem wybranego zawodu

- ponoszenia odpowiedzialności za własne słowa i działania oraz rzetelności i uczciwości w sytuacji sporu ideowego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z elementami prezentacji multimedialnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buchowski
Prowadzący grup: Krzysztof Buchowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Ruchy narodowe na ziemiach polskich (polski, żydowski, ukraiński i białoruski) w ostatnim stuleciu

Pełny opis:

Ostatnie sto lat to okres narodzin i klarowania się ruchów narodowych na ziemiach polskich. Zajęcia obejmują charakterystykę przede wszystkim polskiego ruchu narodowego wraz z jej politycznymi emanacjami. W dalszej kolejności analizie podlega ruch żydowski, białoruski, ukraiński

Literatura:

D.Waniek, Ruch narodowy w Polsce wczoraj i dziś. Ideologia, organizacja, praktyka działania, Wydawnictwo Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.

B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Znak, Kraków 1997

R. Wapiński, Polska na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku, Gdańsk 2002

T. Snyder, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999, Sejny 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.