Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antyczne korzenie tożsamości kulturowej Europy i Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SPH-1AKT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antyczne korzenie tożsamości kulturowej Europy i Polski
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: Studia Podyplomowe Historii - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

celem zajeć jest przedstawienie roli antyku w kształtowaniu się europejskiej tożsamości. Demokracja, poczucie tożsamości obywatelskiej, teatr, opera, filozofia są znaczeniami, terminami, które powstały w starożytności. Na zajęciach prezentowane będą wykłady dotyczące historii tych pojęć

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą słuzyły ukazaniu antyku w budowaniu kultury europejskiej. Demokracja, poczucie tożsamości obywatelskiej, teatr, opera, filozofia są znaczeniami, terminami, które powstały w starożytności. Na zajęciach prezentowane będą wykłady dotyczące historii tych pojęć

Pełny opis:

celem zajeć jest przedstawienie roli antyku w kształtowaniu się europejskiej tożsamości. Demokracja, poczucie tożsamości obywatelskiej, teatr, opera, filozofia są znaczeniami, terminami, które powstały w starożytności. Na zajęciach prezentowane będą wykłady dotyczące historii tych pojęć

Literatura:

do każdych zajęć będzie obowiązywała inna literatura

Efekty uczenia się:

Ma pogłębioną wiedzę o metodach i problemach badań dotyczącej tematyki zajęć, Posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu kultury antycznej.

Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji. Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb własnych badań teksty filozoficzne i patrystyczne, Uznaje i szanuje odmienne od własnych teorie i poglądy oraz prowadzi polemikę z nimi w sposób etyczny i kulturalny. Ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólno humanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

ocena na podstawie prac zaliczeniowych

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.