Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interpersonal communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS1-2INC Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Interpersonal communication
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac.I. st. sudia socjologiczne - przedmioty specjalistyczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Przedmiot przybliża zagadnienia związane z relacjami i związkami interpersonalnymi. Pozwala zdobyć wiedzę o komunikacji interpersonalnej (definicje, cechy, zasady), zapoznać się z podstawową literaturą przedmiotu i rozwinąć umiejętności - np. potrzebne do przewidywania i rozwiązywania problemów komunikacyjnych czy konfliktów wynikających z różnicy stanowisk. W programie zajęć, oprócz zdobywania wiadomości teoretycznych, przewidziane są studia przypadków (case study )oraz treningi interpersonalne - praktyczne, warsztatowe ćwiczenia nawiązujące do omawianej problematyki. Celem cyklu spotkań jest uświadomienie studentom konieczności świadomego, poprawnego, dającego satysfakcję kierowania związkami interpersonalnymi, rozumienia ich różnorodności i wagi w życiu człowieka. Zajęcia pozwolą studentom w większym stopniu rozpoznawać i kształtować postawy komunikacyjne w różnych sytuacjach, zarówno zawodowych jak i prywatnych. W kręgu zainteresowań znajdują się zarówno werbalne jak i niewerbalne środki komunikacji, zagadnienia dotyczące etyki komunikacji, motywacji, umiejętności i barier komunikacyjnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Pełny opis:

1. Rozgrzewka komunikacyjna

2. Podstawy komunikacji

Literatura obowiązkowa: A. Giddens, Socjologia, rozdział 4 „Interakcja społeczna a życie codzienne”, s. 100-125.

3. Efekt wioski

Literatura obowiązkowa:

S. Pinker, Jak kontakty twarzą w twarz mogą nas uczynić, zdrowszymi, szczęśliwszymi, mądrzejszymi. Efekt wioski”, rozdział 1 „W szkole życia”, s. 37-69.

R1. S. Pinker, Jak kontakty twarzą w twarz mogą nas uczynić, zdrowszymi, szczęśliwszymi, mądrzejszymi. Efekt wioski”, rozdział 2 „Trzeba wioski, by dożyć setki. Długowieczność jako sport drużynowy”, s. 69-105.

4. Komunikacja werbalna

Literatura obowiązkowa: rozdział 3 pt. „Komunikacja werbalna”, w: J. Stewart, Mosty zamiast murów, Warszawa 2007, s. 76- 104;

R2. Parajęzyk i metakomunikaty. Ukryte programy, M. McKay, M. Davis, P. Fanning, „Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca. Rodzina. Zabawa”, Gdańsk 2007, s. 77-94.

5. Komunikacja niewerbalna

Literatura obowiązkowa: Język ciała, M. McKay, M. Davis, P. Fanning, „Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca. Rodzina. Zabawa”, Gdańsk 2007, s. 67-76.

6. O sztuce autoprezentacji

Literatura obowiązkowa: Taktyki, M. Leary, „Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji”, Gdańsk 2007, s/ 29-53. Szczęściu pomagam, wywiad z M. Prokopem, „Coaching” nr 3/2018, s. 56-61.

R3. A. Boćkowska, Jak się pokazać od najlepszej strony? Raport, „Coaching” nr 5/2017, s. 14-23.

7. Bo kobiety łagodzą obyczaje… Płeć a zachowania komunikacyjne

Literatura obowiązkowa: Męskie i kobiece style ekspresji, J. Stewart, „Mosty zamiast murów”, Warszawa 2007, s. 271-288; https://women.mediaimpact.pl/#raport

R4. Płeć a zachowania komunikacyjne, Z. Nęcki, „Komunikacja międzyludzka”, Kraków 1996, s. 254 – 283;

R5. Kultura i rodzaj, M. McKay, M. Davis, P. Fanning, „Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca. Rodzina. Zabawa”, Gdańsk 2007, s. 125-137. Wybrane wiadomości ze strony: https://women.mediaimpact.pl/

8/9. Analiza transakcyjna

Literatura obowiązkowa: Analiza transakcyjna, M. McKay, M. Davis, P. Fanning, „Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca. Rodzina. Zabawa”, Gdańsk 2007, s. 95-108. J. Gosk, W co gramy w pracy, „Coaching” nr 2/2017, s. 72-75.

Materiał do pracy na zajęciach: E. Berne „W co grają ludzie?”. Do wyboru rozdziały: Gry życiowe, Gry małżeńskie, Gry na przyjęciach, Gry świata podziemnego, Gry terapeutyczne, Gry konstruktywne.

10. Bądź sobą, wybierz Pepsi. Perswazja i manipulacja w komunikacji

Literatura obowiązkowa: R. B. Cialdini, „Narzędzia wpływu”, w: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, s. 14-36.

R6 R. B. Cialdini, „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”, GWP. Wybrane rozdziały.

11/12. Język jako przedmiot badań socjologii. Wprowadzenie do (krytycznej) analizy dyskursu

Literatura obowiązkowa: Patointeligencja, Mateusz Matczak – tekst utworu, Sportowe życie, Artur Rojek – tekst utworu; Warzecha, Krytyczna analiza dyskursu w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki, tekst dostępny online: http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2014/Tom-11-zeszyt-2/art/2833/

13/14. Język sieci. Cyberprzestrzeń. Prawda-fałsz. (Fake) News

Literatura obowiązkowa: Fejsokracja, Dziennik Gazeta Prawna, 24–26 maja 2019 nr 100 (5002); Polityka to tylko trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i pieniądze, Dziennik Gazeta Prawna, 24–26 maja 2019 nr 100 (5002).

R7/ Materiał do pracy na zajęciach: http://hatalska.com/2019/06/26/instagram-really-fake-world/

Literatura:

1. Hall, Edward T. (1982). The Hidden Dimension. New York: Doubleday. Chapters 10-12.

2. Hall, Edward T. (1983). The Dance of Life: The Other Dimension of Time. New York: Doubleday. Chapters 3-4.

3. Morris, Desmond. (1996). The Human Zoo. New York: Kodansha America, Inc. Chapters 2-3.

4. Vangelisti, Anita L. and Young, Stacy L. (2000). When word hurt: The effects of perceived intentionality on interpersonal relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 3: 393-424

5. Reeder, Heidi M. (2000). ‘I like you…as a friend’: The role of attraction in crosssex friendship. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 3: 329-348.

6. Stewart, Stephanie., Stinnett, Heather., and Rosenfeld, Lawrence B. (2000). Sex differences in desired characteristics of short-term and long-term relationship partners. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 6: 843-853.

7. Flora, Jeanne. And Segrin, Chris. (2000). Relationship development in dating couples: Implications for relational satisfaction and loneliness. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 6: 811-825.

8. Kim, Min-Sun., Shin, Ho-Chang., and Cai, Deborah. (1998). Cultural influences on the preferred forms of requesting and re-requesting. Communication Monographs, 65: 47-66.

9. Burgoon, Judee K. and Le Poire, Beth A. (1999). Nonverbal cues and interpersonal judgements: Participant and observer perceptions of intimacy, dominance, composure, and formality. Communication Monographs, 66: 105124.

10. Afifi, Walid A. and Lee, Josephine W. (2000). Balancing instrumental and identity goals in relationships: The role of request directness and request persistence in the selection of sexual resistance strategies. Communication Monographs, 67, 3: 284-305.

11. Burgoon, Judee K. and Dunbar, Norah E. (2000). An interactionist perspective on dominance-submission: Interpersonal dominance as a dynamic, situationally contingent social skill. Communication Monographs, 67, 1: 96-121.

12. Solomon, Denise Haunani. (1997). A developmental model of intimacy and date request explicitness. Communication Monographs, 64: 99-118.

13. Bruess, Carol J.S. and Pearson, Judy C. (1997). Interpersonal rituals in marriage and adult friendship. Communication Monographs, 64: 25-46.

14. Livingston, Jennifer A. and Testa, Maria. (2000). Qualitative analysis of women’s perceived vulnerability to sexual aggression in a hypothetical dating context. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 6: 729-741.

15. Weinstock, Jacqueline S. and Bond, Lynne. (2000). Conception of conflict in close friendships and ways of knowing among young ocllege women: A developmental framework. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 45: 687-696.

16. Hojjat, Mahzad. (2000). Sex differences and perceptions of conflict in romantic relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 4-5: 598-617.

17. Sillars, Alan., Roberts, Linda J., Leonard, Kenneth E., and Dun, Tim. (2000). Cognition during marital conflict. Journal of Social and Personal Relationships, 17, 4-5: 479-502.

18. Philipsen, Gerry. (2000). Permission to speak the discourse of difference: A case study. Research on language and Social Interaction, 33, 2: 213-234.

19. Edmondson, Willis J. (1981). On saying you’re sorry. In Florian Coulmas (Ed.) “Conversational Routine: Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatterned Speech.” New York: Mouton Publishers, pp.273-288.

20. Labov, Teresa. (1990). Ideological themes in reports of interracial conflict. In Allen D. Grimshaw (Ed.) “Conflict Talk: Sociolinguistic Investigations of Arguments in Conversations.” New York Cambridge University Press, pp.139159.

21. Psathas, George. (1990). Transcription Symbols. In George Psathas (Ed.). “Studies in Ethnomethodology and Conversation Analysis.” Maryland: University Press of America. Pp. 297-307.

22. Schegloff, Emanuel., Jefferson, Gail., and Sacks, Harvey. (1992). The preference for self-correction in the organization of repair in conversation. In George Psathas (Ed.). “Studies in Ethnomethodology and Conversation Analysis.” Maryland: University Press of America. pp. 31-61.

23. Zimmerman, Don H. (1992). The interactional organization of calls for emergency assistance. In Paul Drew and John Heritage (Eds.) “Talk at Work: Interaction and Institutional Settings. New York: Cambridge University Press. pp. 418-469.

24. Button, Graham. (1992). Answers as interactional products: two sequential practices used in job interviews. In Paul Drew and John Heritage (Eds.) “Talk at Work: Interaction and Institutional Settings. New York: Cambridge University Press. pp. 212-231.

25. Garcia, Angela Cora. And Jacobs, Jennifer Baker. (1999). The eyes of the beholder: Understanding the turn-taking system in quasi-synchronous computermediated communication. Research on Language and Social Interaction, 32, 4: 337-367.

26. Maynard, Douglas W. (1998). Praising versus blaming the messenger: Moral issues in deliveries of good and bad news. Research on Language and Social Interaction, 31, 3-4: 359-395.

Efekty uczenia się:

Student zna metody badawcze stosowane w naukach o komunikacji społecznej (K_W05).

Ma wiedzę na temat kulturowych, społecznych i

instytucjonalnych uwarunkowań procesów komunikacyjnych (K_W10).

Ma wiedzę o roli języka i innych systemów semiotycznych jako narzędzi komunikacji (K_W13).

Student ma wiedzę o mechanizmach poznawczych komunikacji

społecznej i kulturowej (K_W14).

Posługuje się różnorodnymi kodami w komunikacji

społecznej i międzykulturowej (K_U14).

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, aby sprostać wyzwaniom w wielokulturowym świecie (K_01).

Student aktywie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym

wykorzystując wiedzę z zakresu teorii komunikacji (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

a) obecność: ćwiczenia obejmują 15 spotkań. 1 spotkanie organizacyjne trwa 45 minut i nie jest wliczane do zajęć obowiązkowych. Ostatnie spotkanie trwa 45 minut, nie jest wliczane do zajęć obowiązkowych, a jego celem jest podsumowanie zajęć i wyjaśnienie ew. kwestii dotyczących zaliczenia. Na pozostałych zajęciach obecność jest obowiązkowa. Student może opuścić 2 zajęcia. Ponadprogramową nieobecność należy zaliczyć u prowadzącej zajęcia. Osoba, która opuści ponad 4 spotkania nie uzyska zaliczenia z przedmiotu.

b) wejściówki: odbędzie się łącznie 10 wejściówek, za każdą student może otrzymać 1 punkt; łącznie do zdobycia jest 10 punktów.

c) praca na zajęciach: Podczas warsztatów studenci wykonają 5 prac samodzielnych/w grupie. Za każdą pracę można otrzymać 5 punktów.

d) prezentacja: Podczas warsztatów każdy student ma obowiązek wykonania i przedstawienia prezentacji:

• prezentacja jest przygotowywana z tekstów zaproponowanych przez prowadzącą oraz dobranych przez studentów; materiały dobrane przez studentów mogą mieć charakter publicystyczny;

• studenci są zobowiązani do wykorzystania łącznie co najmniej 3 materiałów dodatkowych;

• materiały dobrane przez studentów są obowiązkowym elementem prezentacji, ich celem jest przedstawienie omawianych zagadnień teoretycznych w praktyce społecznej;

• czas trwania wypowiedzi nie powinien przekraczać 25 minut;

• pamiętaj o podaniu bibliografii!

Za prezentację student może otrzymać maksymalnie 15 punktów, na liczbę punktów wpływają:

 treść: czy w prezentacji wykorzystano najważniejsze pojęcia/zagadnienia poruszone w materiałach od prowadzącej (0-5),

 dobór materiałów własnych (adekwatność i różnorodność doboru materiału) (0-5),

 komunikacja: czy prezentacja została przedstawiona w sposób czytelny i ciekawy dla słuchaczy, czy osoba referująca była komunikatywna, czy prezentacja nie była czytana (0-5)

Punktacja końcowa:

Maksymalnie można uzyskać 50 punktów.

punkty ocena

poniżej 25 niedostateczna

25 – 33 dostateczna

34 – 42 dobra

43 i więcej bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karpińska
Prowadzący grup: Agnieszka Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.