Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Networking in coaching

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS1-2NIC Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Networking in coaching
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac.I. st. sudia socjologiczne - przedmioty specjalistyczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Prowadzony przedmiot obejmuje zagadnienia związane z procesami komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych w kontekście relacji biznesowych. W ramach zajęć studenci zyskają podstawową wiedzę z zakresu marketingu sieciowego, sieci społecznościowych ich praktycznych zastosowań w biznesie. Studenci uzyskają wiedzę o sposobach promocji firmy, w tym szczególnie małych o profilu lokalnym, niszowym. Student otrzyma wiedzę w jaki sposób przygotować Fan Page, zwiększyć potencjał i odnosić sukcesy w biznesie. Zaprezentowana wiedza obejmuje studia przypadku (case study) oraz wskazania co do kierunków działań.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Pełny opis:

1. Co to jest networking. Wprowadzenie

Literatura obowiązkowa: B. Kapcewicz, Networking w karierze. Jak odnieść sukces dzięki sieci kontaktów, rozdział 1 „Networking, kariera i twoja osobista sieć kontaktów”.

R1. B. Kapcewicz, Networking w karierze. Jak odnieść sukces dzięki sieci kontaktów, rozdział 1 „rozdział 1 „Networking, kariera i twoja osobista sieć kontaktów”.

2. Krótka historia networkingu. Zła sława networkingu – Amway. Projekcja filmu

3. Rynek coachingu w Polsce. Skala, ceny usług, profesjonalizacja

R2/R3. Studenci opracowują raport na temat: skali, cen usług oraz profesjonalizacji (gdzie uczyć się coachingu) coachingu.

4. Networking w coachingu. Wiadomości podstawowe

Literatura obowiązkowa: R. Nykiel, Jak zostać profesjonalnym coachem, „Coaching” nr 4/2018.

R4. Przegląd – baza stowarzyszeń, instytutów/federacji oraz eventów zajmujących się coachingiem. Baza ogólnopolska. Przegląd eventów i fundacji/stowarzyszeń w regionie. 2 osoby , koniecznie ICF

5. E-coaching

Literatura obowiązkowa: C. Lanning, Terapia z youtuberem, „Coaching” nr 5/2017.

R5. C. Lanning, Terapia z youtuberem, „Coaching” nr 5/2017. J. Prokop, Kim są najbardziej znani coachowie w Polsce?: https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/kim-sa-najbardziej-znani-coachowie-w-polsce,44314.html .

6. Narzędzia networkingu

Literatura obowiązkowa: B. Kapcewicz, Networking w karierze. Jak odnieść sukces dzięki sieci kontaktów, rozdział 2 „Znaczące aspekty i wymiary networkingu”.

R6. Wywiad z R. Koterskim „Nie tylko koty na deskorolce”, „Coaching” nr 6/2017; Szczęściu pomagam, wywiad z M. Prokopem, „Coaching” nr 3/2018.

7. Niech Twoja gwiazda świeci najjaśniej. Marka osobista

Literatura obowiązkowa: S. Trzeciak, Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera, rozdział 1 „Zapach, czyli czym pachnie Twoja marka osobista”, s.23-59.

R7. S. Trzeciak, Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera, rozdział 1 „Zapach, czyli czym pachnie Twoja marka osobista”, s.23-76. 2 osoby

8. Niech Twoja gwiazda świeci najjaśniej. Marka osobista

Literatura obowiązkowa: S. Trzeciak, Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera, rozdział 3, Dotyk, czyli dotknij swoich odbiorców, s.109-145.

R8. A. Boćkowska, Jak się pokazać od najlepszej strony? Raport, „Coaching” nr 5/2017.

9. Budowanie marki osobistej coacha w cyberprzestrzeni. Case study

10. Marketing cyfrowy w pracy coacha

R9. Referat na temat digital marketingu, w tym: SEO (ogólnie), content marketing (dokładniej), digital display advertising, pay-per-click, e-mail marketing. 3-4osoby, referaty rozbite na 2 zajęcia;

11. Marketing cyfrowy w pracy coacha. Case study

12. Media społecznościowe w pracy coacha. Social media marketing. Case study

13. Trening innowacyjnego myślenia

14. Test

Literatura:

J. Markoff, Entrepreneurs See a Web Guided by Common Sense, New York Times, 12.11.2006

T. O’ Reilly, What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, http://www.oreilly.com

M. Trusov, R. E. Bucklin, K. Pauwels, Effects of Word-of-mouth versus traditional marketing: Findings from an internet Social Networking Sites, „Journal of marketing” 2009, 73

Brian McNair, An introduction to political communication, London – New York 2011.

Tim Highfield, Social media and Everyday Politics, Cambridge 2016

Clay Shirky, The political power of social media. Technology, the public sphere and Political Change, „Foreign Affairs” 2011, 28

Narelle Miragliotta, Politicians, Twitter and the Limits of the Virtual Political Public Sphere, „Social Alternatives” 2012, Vol. 31 No.2

Jennifer Golbeck, Justin M. Grimes,and Anthony Rogers, Twitter Use by the U.S. Congress, „Journal of the american society for information science and technology” 2010, 61

Carriane King, How Hillary and the Other Presidential Hopefuls Are Using Snapchat, www.socialmediatoday.com

Sarah Snow, Is Bernie Sanders a Social Media Nerd, www.socialmediatoday.com

Strony internetowe:

–socialmediatoday.com

–mashable.com

–entrepreneur.com

–socialmediaexaminer.com

Efekty uczenia się:

W1. Posiada wiedzę na temat różnych form komunikacji i mediów wykorzystujących środowisko cyfrowe i sieć; K_W20

W2. Posiada wiedzę o podmiotach korzystających z mediów społecznościowych oraz relacjach zachodzących pomiędzy nimi; K_W06

Umiejętności:

U1. Posługuje się podstawowym aparatem pojęciowym dotyczącym sfery medialnej, technologicznej, społecznej, politycznej i gospodarczej; K_U01; K_U04

U2. Potrafi wskazać na zasadnicze kwestie związane z procesami komunikacji w sieci; K_U19

Kompetencje:

K1. Posiada świadomość znaczenia poszczególnych mediów cyfrowych i sieciowych oraz ich funkcjonalności w komunikacji społecznej i politycznej; K_K01

K2. Jest otwarty na nowe formy komunikacji (social media); K_K11

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunki zaliczenia ćwiczeń:

a) obecność: ćwiczenia obejmują 14 spotkań merytorycznych. 1 spotkanie organizacyjne (45 minut) nie jest obowiązkowe. Obecność na pozostałych warsztatach jest obowiązkowa. Student może opuścić 2 zajęcia. Ponadprogramową nieobecność należy zaliczyć u prowadzącej zajęcia. Osoba, która opuści ponad 5 spotkań nie uzyska zaliczenia z przedmiotu.

b) praca na zajęciach: Podczas warsztatów studenci wykonają 4 prace. Za każdą pracę można otrzymać 5 punktów.

c) prezentacja: Podczas warsztatów każdy student ma obowiązek wykonania i przedstawienia prezentacji:

• prezentacja jest przygotowywana z tekstów zaproponowanych przez prowadzącą oraz dobranych przez studentów; materiały dobrane przez studentów mogą mieć charakter publicystyczny;

• studenci są zobowiązani do wykorzystania łącznie co najmniej 3 materiałów dodatkowych;

• czas trwania wypowiedzi nie powinien przekraczać 25 minut;

• pamiętaj o przygotowaniu konspektu i podaniu bibliografii!

Za prezentację student może otrzymać maksymalnie 15 punktów, na liczbę punktów wpływają:

 treść: czy w prezentacji wykorzystano najważniejsze pojęcia/zagadnienia poruszone w materiałach od prowadzącej (0-5),

 dobór materiałów własnych (adekwatność i różnorodność doboru materiału), konspekt (0-5),

 komunikacja: czy prezentacja została przedstawiona w sposób czytelny i ciekawy dla słuchaczy, czy osoba referująca była komunikatywna, czy prezentacja nie była czytana (0-5)

d) Zaliczenie pisemne w formie testu wyboru. Za zaliczenie można zdobyć maksymalnie 15 punktów.

Punktacja końcowa:

Maksymalnie można uzyskać 50 punktów.

punkty ocena

poniżej 25 niedostateczna

25 – 33 dostateczna

34 – 42 dobra

43 i więcej bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karpińska
Prowadzący grup: Agnieszka Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.