Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy grupowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS1-2PGR Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy grupowe
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac.I. st. sudia socjologiczne - przedmioty specjalistyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne rozszerzające
specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu praktyczne ćwiczenie uczestnictwa w grupie społecznej połączone z umiejętnością identyfikowania elementów procesu grupowego takich jak: znajomość etapów rozwoju grupy, umiejętności identyfikowania ról społecznych w grupie, identyfikowanie celów i norm grupowych, rozpoznawanie struktur wewnątrzgrupowych, spójność, konfrontacja i konflikt w grupie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas kursu jego uczestnicy w podziale na dwa zespoły podejmą się zaprojektowania i realizacji projektu o charakterze wolontariatu. Ze względu na specyfikę zajęć oceniane będzie uczestnictwo w warsztatach, stopień wykonania zaprojektowanego przez zespół zadania, teoretyczna znajomość zagadnień związanych z procesem grupowym.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu praktyczne ćwiczenie uczestnictwa w grupie społecznej połączone z umiejętnością identyfikowania elementów procesu grupowego takich jak: znajomość etapów rozwoju grupy, umiejętności identyfikowania ról społecznych w grupie, identyfikowanie celów i norm grupowych, rozpoznawanie struktur wewnątrzgrupowych, spójność, konfrontacja i konflikt w grupie.

Podczas kursu jego uczestnicy w podziale na dwa zespoły podejmą się zaprojektowania i realizacji projektu o charakterze wolontariatu. Ze względu na specyfikę zajęć oceniane będzie uczestnictwo w warsztatach, stopień wykonania zaprojektowanego przez zespół zadania, teoretyczna znajomość zagadnień związanych z procesem grupowym.

Literatura:

Warsztaty mają charakter praktyczny – nie są oparte o literaturę

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1. Student zna i umie scharakteryzować poszczególne etapy rozwoju grupy S1_W04

2. Student umie zdefiniować proces grupowy S1_W14

3. Student umie wskazać korzyści związane z uczestnictwem w grupach S1_W14

4. Student umie scharakteryzować strukturę grupy, wskazując charakterystyczne dla niej pozycje i role społeczne S1_U02

5. Student umie wskazać normy grupowe S1_U02

6. Student ma kompetencje do świadomego uczestnictwa w grupach społecznych S1_K03

Metody i kryteria oceniania:

Podczas kursu dopuszczalna jest 1 nieobecność, reszta wymaga usprawiedliwienia i odrobienia.

Kolokwium odbędzie się na przedostatnich zajęciach w semestrze.

Ocena końcowa będzie średnia arytmetyczną z kolokwium, udziału w dyskusji i oceny za akcje o charakterze wolontariatu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.