Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Superwizja autorskich warsztatów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS1-2SAW Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Superwizja autorskich warsztatów
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I. st. sudia socjologiczne - przedmioty specjalistyczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Zaliczenie wcześniejszych przedmiotów w ramach modułu


Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu realizację autorskich warsztatów na podstawie przygotowanego scenariusza w poprzednich zajęciach (Projektowanie i prowadzenie szkoleń) . Każdy uczestnik/ uczestniczka zajęć będzie miał/a obowiązek zrealizowania fragmentu szkolenia (około 1 godziny). Następnie otrzyma informację zwrotną od uczestników i superwizora (czyli prowadzącego). Studenci/ studentki będą mieli/ miały możliwość wykorzystania swojej wiedzy na temat procesu grupowego, metod i technik pracy z grupą, narzędzi komunikacyjnych w pracy trenerskiej, formułowania feedbacku (informacji zwrotnej) w praktyce. W miarę możliwości przy uzyskaniu zgody uczestników/ uczestniczek zajęcia będą nagrywane, dzięki czemu będzie można je zanalizować po zakończeniu zajęć (w trakcie konsultacji).

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu realizację autorskich warsztatów na podstawie przygotowanego scenariusza w poprzednich zajęciach (Projektowanie i prowadzenie szkoleń) . Każdy uczestnik/ uczestniczka zajęć będzie miał/a obowiązek zrealizowania fragmentu szkolenia (około 1 godziny). Następnie otrzyma informację zwrotną od uczestników i superwizora (czyli prowadzącego). Studenci/ studentki będą mieli/ miały możliwość wykorzystania swojej wiedzy na temat procesu grupowego, metod i technik pracy z grupą, narzędzi komunikacyjnych w pracy trenerskiej, formułowania feedbacku (informacji zwrotnej) w praktyce. W miarę możliwości przy uzyskaniu zgody uczestników/ uczestniczek zajęcia będą nagrywane, dzięki czemu będzie można je zanalizować po zakończeniu zajęć (w trakcie konsultacji).

Zajęcia polegają na poprowadzeniu autorskiego warsztatu (lub jego fragmentu – w zależności od liczebności grupy) przez studentów w formie superwizji. Prowadzący zapewnia tzw. sesję wstępną – zapoznanie się ze scenariuszem warsztatów, ustalenia zasad superwizji warsztatu oraz sesję zamykającą – udzielenie obszernej informacji zwrotnej po zakończeniu warsztatu, samorefleksja prowadzącego warsztat, zebranie informacji zwrotnej od uczestników.

Literatura:

M. Łaguna, „Szkolenie” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

M. Silberman, „Metody aktywizujące w szkoleniach” Oficyna Ekonomiczna 2004.

N. P. Alexander „Udane szkolenie”, Jedność, 2007.

A. Kirby, „Gry szkoleniowe”, Wolters Kulwer 2011

A. Mayo, ,,Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników” , Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2002.

L. Rae, ,,Planowanie i projektowanie szkoleń” Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.

R. Leslie „Planowanie i projektowanie szkoleń”, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 1998.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

W1. Ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów grupowych.

sesja wstępna

U1. Potrafi przygotować prezentację multimedialną

przeprowadzenie warsztatu

K1. Jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować w niej różne role. Dostrzega potrzebę kreatywnego kierowania zespołem ludzkim.

sesja wstępna/ przeprowadzenie warsztatu

K2. Ma świadomość konieczności planowania w czasie wykonywania poszczególnych zadań.

sesja wstępna/ przeprowadzenie warsztatu

K3. Ma świadomość swoich mocnych i słabych stron w kontekście funkcjonowania na rynku pracy.

sesja wstępna/ przeprowadzenie warsztatu

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę

Ocena jest wynikiem:

- oceny superwizora (prowadzącego zajęcia) z sesji wstępnej oraz z przeprowadzenia warsztatu (sesja zamykająca)

- zebranych informacji zwrotnych od uczestników (sesja zamykająca)

- stopnia zaangażowania w przygotowanie warsztatów (sesja wstępna)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sztop-Rutkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Sztop-Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia polegają na realizacji scenariusza szkolenia przygotowanego w ramach zajęć z Przygotowania i prowadzenia szkoleń.

Pełny opis:

Student/ ka realizuje wybrany moduł (ok 1,5 godziny) z przygotowanego wcześniej scenariusza szkolenia. Następnie uczestnicy i prowadząca udzielają według wcześniej określonej struktury informacji zwrotnej.

Zajęcia polegają na poprowadzeniu autorskiego warsztatu (lub jego fragmentu – w zależności od liczebności grupy) przez studentów w formie superwizji. Prowadzący zapewnia tzw. sesję wstępną – zapoznanie się ze scenariuszem warsztatów, ustalenia zasad superwizji warsztatu oraz sesję zamykającą – udzielenie obszernej informacji zwrotnej po zakończeniu warsztatu, samorefleksja prowadzącego warsztat, zebranie informacji zwrotnej od uczestników.

Literatura:

Łaguna, „Szkolenie” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

M. Silberman, „Metody aktywizujące w szkoleniach” Oficyna Ekonomiczna 2004.

N. P. Alexander „Udane szkolenie”, Jedność, 2007.

A. Kirby, „Gry szkoleniowe”, Wolters Kulwer 2011

A. Mayo, ,,Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników” , Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2002.

L. Rae, ,,Planowanie i projektowanie szkoleń” Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.

R. Leslie „Planowanie i projektowanie szkoleń”, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 1998.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.