Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka emocji – emocje w sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS1-3SES Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka emocji – emocje w sztuce
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac.I. st. sudia socjologiczne - przedmioty specjalistyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest częścią modułu praktycznego Pracownia Sztuki Społecznej. W jego ramach analizowane są zagadnienia dotyczące emocji ze szczególnym uwzględnieniem emocji w sztuce.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest częścią modułu praktycznego Pracownia Sztuki Społecznej. W jego ramach analizowane są zagadnienia dotyczące emocji ze szczególnym uwzględnieniem emocji w sztuce.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest interdyscyplinarna analiza zagadnień związanych z emocjami. W szczególności analizowane są neurobiologiczne podstawy emocji, ich psychologiczne uwarunkowania oraz emocje ujmowane w perspektywie socjologii. W ramach zajęć będziemy również analizować emocje w perspektywie zagadnień związanych ze sztuką.

Literatura:

1. Piotr Bindera, hanna Palska, Wojciech Pawlik (red.). 2009. Emocje a kultura i życie społeczne, IFiS PAN;

2. Bauer, Joahim. 2015. Empatia. Co potrafią neurony lustrzane, PWN;

3. Czerner, Anna, Wlżbieta Nieroba. 2011. Studia z socjologii emocji, UO;

4. Damasio, Antonio. 2002. Błąd Kartezjusza, Nowe Horyzonty

5. Ekman, Paul, Richard J. Davidson. 1999. Natura emocji, GWP;

6. Hochschild, Arlie. 2009. Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć; PWN;

7. Keysers, Christian. 2017. Empatia, CC;

8. Tomasello, Michael. 2002. Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, PIW;

9. Turner, Jonathan, Jan Stets. 2009. Socjologia emocji, PWN.

Efekty uczenia się:

S1_W08 - Student zna i opisuje podstawowe pojęcia i teorie dotyczące socjologii emocji;

S1_U06 - Student umie samodzielnie analizować przemiany dotyczące zagadnienia emocji w nauce i życiu społecznym

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zajęć student musi przygotować i wygłosić referat oraz zaprojektować i przeprowadzić warsztat praktyczny (dla innych uczestników kursu) związany z problematyką emocji. Na zajęciach jest dopuszczalna jedna nieobecność. W razie przekroczenia limitu nieobecności student musi wskazać ( i udokumentować) ważną przyczynę tego faktu oraz odrobić nieobecność podczas konsultacji. W innym przypadku otrzyma ocenę ndst. Podczas kursu istnieje obowiązek czytania zaleconej literatury, stopień jej znajomości może być sprawdzany w formie wejściówek. Brak zaliczenia z wejściówki na zajęciach lub podczas konsultacji może być powodem braku zaliczenia kursu. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna uzyskanych ocen w skali 2-5.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.