Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS2-2KOS Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma zadanie przekazać informacje dotyczące komunikacji w kontekście społecznym. Problemy przedstawiane będą ogniskować się głownie wokół komunikowania masowego i Nowych mediów w ich kontekście przedstawimy podstawowe teorie i wymiary komunikowania oraz elementy manipulacji.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie wybranych elementów komunikacji społecznej

Pełny opis:

Ukazane zostaną najważniejsze pojęcia i problemy związane z szeroko pojętą komunikacją społeczną. Przedstawione najważniejsze teorie, schematy komunikowania. Zajęcia będą dotyczyć w głównej mierze komunikowania masowego, komunikacji w nowych mediach, komunikowania politycznego, organizacyjnego, wizualnego. Dużo miejsca poświecimy kontekstom społecznym, ekonomicznym, psychologicznym i kulturowym współczesnego komunikowania, systemom medialnym. Podjęte zostaną takie zagadnienia jak: Kultura popularna, Systemy medialne, Organizacja mediów, Gatunki, Widownia, Oddziaływanie mediów. Wybrane media masowe. Problem manipulacji w Nowych mediach na przykładzie Cambridge Analitica

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Forma studiów: stacjonarne;

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki socjologiczne;

Wymaganie wstępne: brak;

2 rok II st studiów na kierunku socjologia, przedmiot specjalnościowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz ćwiczenia

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

30 godz – obecność na zajęciach

32 godz – przygotowanie do zaliczenia

15 godz – przygotowanie prezentacji/eseju

4 godz - konsultacje

razem 81 godz

Literatura:

J. Fieske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocłąw 1999

W. Cwalina, A. falkowski, Marketing polityczny

J. N. Twenge, I Gen, Sopot 2019

Media masowe na świecie, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2007

T. Goban- Klass, Media i komunikowanie masowe, Kraków 2012

M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, Kraków 2003

S. Vaidhyanathan, Anti Social Media, Warszawa 2018

Y. N. Harari, Homo deus, Kraków 2017

B. Dobek- Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2001

Studia z teorii komunikowania masowego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1999

E. Mistewicz. Marketing narracyjny, Gliwice 2011

Efekty uczenia się:

S2_W03 ma pogłębioną wiedzę na temat relacji socjologii do innych nauk

społecznych

S2_W05 ma rozszerzoną wiedzę na temat ujęć teoretycznych i paradygmatów

badawczych dotyczących przemian współczesnego społeczeństwa polskiego

S2_W17 posiada rozszerzona wiedzę na temat relacji komunikacji i mediów w

nowoczesnym społeczeństwie w aspekcie socjologicznym, kulturowym, politycznym, ekonomicznym

S2_W34 ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania elementów i aktorów rynku ekonomicznego

S2_U07 Potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

S2_U08 Umie się krytyczne odnosić do konsekwencji zmian społecznych i kulturowych

S2_K02 Jest otwarty na przekazywanie swojej wiedzy

Efekty zostaną zweryfikowane na podstawie egzaminu końcowego oraz przedstawionej przez studenta prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym lub ustnym (w zależności od wyboru grupy) oraz oddaniem pracy poświęconej wybranemu problemowi z zakresu tematyki wykładu, oraz esejem na wybrany temat.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wądołowski
Prowadzący grup: Wojciech Wądołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.