Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody jakościowe (moduł wyrównawczy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS2-2MJA Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody jakościowe (moduł wyrównawczy)
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty nadobowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nadobowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 38 godzin więcej informacji
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Białous, Małgorzata Bieńkowska, Małgorzata Skowrońska
Prowadzący grup: Maciej Białous, Małgorzata Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi jakościowymi metodami badawczymi, rozumianymi zarówno jako sposoby zbierania, jak też analizy danych o życiu społecznym, tworzącymi warsztat badawczy współczesnego socjologa. Obok metod „tradycyjnych”, takich jak obserwacja, analiza treści czy wywiad, przyjrzymy się nowym możliwościom, jakie daje wykorzystanie w badaniach spaceru, fotografii czy performansu. Zajęciom przyświecać będą z jednej strony założenia socjologii rozumiejącej, interpretatywnej, z drugiej – nowoczesny postulat zaangażowania socjologów w proces zmian społecznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - moduł wyrównawczy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr - rok I lub II 2 stopnia (semestr 2 lub 4)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

14 godz. – wykłady

38 godz. – ćwiczenia

8 godz. – laboratoria

Metody dydaktyczne: wykład, praca indywidualna i grupowa, praca z tekstem, dyskusja, zadania praktyczne, projekt grupowy, praca terenowa (badawcza)

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta

135 godz., w tym:

14 godz. – udział w wykładach

38 godz. – udział w ćwiczeniach

8 godz. – udział a w laboratoriach

8 godz. – udział w konsultacjach

40 godz. – przygotowanie do zajęć wraz z zadaniami

15 godz. – przygotowanie do zaliczenia

12 godz. – przygotowanie do egzaminu

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

--- liczba godzin - 68

--- punkty ECTS - 2,52

- o charakterze praktycznym

--- liczba godzin - 67

--- punkty ECTS - 2,48

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.