Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty neuronauki społecznej i psychobiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS2-2WNS Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty neuronauki społecznej i psychobiologii
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przybliżyć studentom biologiczne podłoże psychologicznego i społecznego funkcjonowania człowieka. Poruszana tematyka dotyczy zachowań żywieniowych i seksualnych, reakcji emocjonalnych i stresowych, zjawiska empatii oraz problemu uzależnień.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie wyposażyć studentów w podstawową wiedzę z zakresu neuronauki społecznej i psychobiologii celem umożliwienia pełniejszego rozumienia zjawisk psychologicznych i społecznych. Na zajęciach omawiane są aktualne i coraz bardziej palące problemy społeczne, charakteryzowane z uwzględnieniem trzech rodzajów czynników sprawczych: biologicznych, psychologicznych i społecznych. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in. otyłość, zaburzenia odżywiania, zaburzenia afektywne, uzależnienia, stres. Podnoszone są także kwestie podstawowe dla funkcjonowania człowieka, m.in. omawiane są mechanizmy powstawania reakcji emocjonalnych, neurobiologiczne podłoże empatii oraz ewolucyjny kontekst altruizmu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bancroft, J. (2019). Seksualność człowieka (Rozdział 6). Wrocław: Edra Urban& Partner.

Butcher, J.N., Hooley J.M., Mineka, S. (2017). Psychologia zaburzeń (Rozdział 7, 9, 11). Sopot: GWP.

Heszen, I. (2019). Psychologia stresu (Rozdział 9). Warszawa: Wyd Naukowe PWN.

Przybysz, P. (2014). O poznawaniu innych umysłów (Rozdział 3). Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.

Literatura uzupełniająca:

Bancroft, J. (2019). Seksualność człowieka. Wrocław: Edra Urban& Partner.

Butcher, J.N., Hooley J.M., Mineka, S. (2017). Psychologia zaburzeń. Sopot: GWP.

Davidson, R.J., Begley, S. (2013). Życie emocjonalne mózgu. Kraków: Wyd. UJ

Decety, J., Cacioppo, J.T. (2015). The Oxford handbook of social neuroscience. New York: Oxford University Press .

Eagleman, D. (2018). Mózg. Opowieść o nas. Poznań: Zysk i S-ka.

Erickson, C.K. (2007). Nauka o uzależnieniach. Warszawa: Wyd. UW.

Gazzaniga, M.S. (2011). Istota człowieczeństwa: co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Sopot: Smak Słowa.

Heszen, I. (2019). Psychologia stresu. Warszawa: Wyd Naukowe PWN.

Hickok, G. (2016). Mit neuronów lustrzanych. Kraków: Copernicus Center Press.

Kalat, J.W. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

LeDoux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Poznań: Media Rodzina.

LeDoux, J. (2017). Lęk. Neuronauka na tropie źródeł lęku i strachu. Kraków: Copernicus Center Press.

Pinel, J.P.J., Barnes, S.J. (2018). Biopsychology. Harlow: Pearson.

Ward, J. (2010). The Student's guide to cognitive neuroscience. Hove & New York: Psychology Press.

Efekty uczenia się:

S2_W03: Student ma pogłębioną wiedzę na temat relacji socjologii do innych nauk społecznych.

S2_W22: Student ma rozszerzoną wiedzę o współczesnych zagadnieniach psychologii społecznej.

S2_W23: Student potrafi scharakteryzować w pogłębiony sposób teorie socjologiczne i psychologiczne dotyczące miejsca jednostki w strukturze społecznej.

S2_W32: Student zna najnowsze orientacje teoretyczne w socjologii i psychologii społecznej.

S2_U11: Student umie samodzielnie postępować w sytuacji ambiwalencji norm, potrafi rozstrzygać dylematy etyczne związane z aktywnością zawodową.

S2_U21: Student potrafi w sposób twórczy łączyć ze sobą różne ujęcia teoretyczne i zagadnienia związane ze studiowaną problematyką, wykorzystując przy tym wiedzę z dyscyplin pokrewnych.

S2_K03: Student jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować w niej różne role i jest świadomy roli kreatywnego kierowania zespołem ludzkim.

S2_K05: Student ma świadomość konieczności planowania w czasie wykonywania poszczególnych zadań, również w ramach współpracy w grupie.

S2_K07: Student ma pogłębioną świadomość swojego wpływu na podmiot badania.

S2_K09: Student jest świadomy wielokierunkowych (zamierzonych i niezamierzonych) konsekwencji swoich działań.

S2_K12: Student jest otwarty na wykorzystanie wiedzy z innych dyscyplin naukowych w rozstrzyganiu problemów społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

test zaliczeniowy, ocena aktywności na zajęciach, praca w małych grupach

Ocena końcowa jest wyliczana z ocen za test zaliczeniowy i za pracę na zajęciach. Otrzymanie oceny dostatecznej za test jest warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu. Aktywność na zajęciach może wpłynąć na ocenę za sprawdzian.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach.

Nieobecność można odrobić poprzez odpowiedź ustną podczas dyżuru pracownika.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Niczyporuk
Prowadzący grup: Aneta Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.