Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmy i struktury danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-1ASD Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmy i struktury danych
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi strukturami danych oraz wybranymi algorytmami na nich działającymi, jak również z wybranymi technikami konstruowania i analizy algorytmów

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: informatyka

Rok studiów:1, semestr: 2

Prerekwizyty: Analiza matematyczna I, Wstęp do informatyki

wykład 30 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w laboratoriach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 15+15h = 30h

udział w konsultacjach 3h = 3h

przygotowanie do kolokwium 10h = 10h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 15+2h = 17h

prace domowe 10h = 10h

zapoznanie z literaturą 5h = 5h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 65 godzin, 2,5 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 80 godzin, 2,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest, „Wprowadzenie do algorytmów”, WNT, 1997

P. Wróblewski, „Algorytmy, struktury danych i techniki programowania”, Helion, 2003

L. Banachowski, A. Kreczmar, W.Rytter, „Algorytmy i struktury danych”, WNT, Warszawa,1985

Literatura uzupełniająca:

A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman, „Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych”, PWN, Warszawa,1982

N. Wirth, „Algorytmy+Struktury danych=Programy, WNT

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe pojęcia i techniki dotyczące projektowania i analizy algorytmów.K_IE1A_W01

Zna podstawowe struktury danych oraz wybrane algorytmy na nich działające.K_IE1A_W01

Umie uporządkować rzędy wielkości podstawowych funkcji.K_IE1A_U01

Umie zastosować i przeanalizować wybrane algorytmy oparte o metodę "dziel i zwyciężaj" w zakresie problemu sortowania i wyszukiwania.K_IE1A_U01

Potrafi wykonać podstawowe operacje słownikowe na wybranych strukturach danych.K_IE1A_U01

Umie zastosować przeszukiwanie grafu ważonego metodą wszerz w problemie wyszukiwania najkrótszych ścieżek.K_IE1A_U01

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.K_IE1A_K01

Potrafi sam wyszukać informacje w literaturze.K_IE1A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grabowski
Prowadzący grup: Adam Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.