Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-1WF1 Kod Erasmus / ISCED: 16.101 / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne 1
Jednostka: Instytut Matematyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: podniesienie kultury fizycznej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne/matematyczne, dyscyplina: ekonomia/informatyka

Rok studiów: 1, semestr: 1

Prerekwizyty: brak

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: brak sprecyzowanych metod nauczania.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 30 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30 godzin, 1 ECTS

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

potrafi współdziałać w grupieK_IE1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.