Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyczne systemy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-2ISZ Kod Erasmus / ISCED: 11.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy zarządzania
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową tendencją polityki firm w zakresie informatycznych systemów zarządzania, spójności strategii biznesu ze strategiami informatycznymi oraz stosowania systemów zintegrowanych. Studenci nabywają umiejętności w zakresie podstawowych funkcji informatycznego systemu zarządzania, zakładania nowej firmy w systemie, wprowadzania i edycji podstawowych kartotek systemu, przygotowania i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie, dekretowania operacji gospodarczych w systemie, rejestrowania zdarzeń gospodarczych w systemie f-k oraz raportowania i analizowania zgromadzonych danych.

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi systemów finansowo- księgowych w przedsiębiorstwie. Prezentowane są podstawowe funkcje systemu finansowo księgowego, zakładanie nowej firmy w systemie, wprowadzanie i edycja podstawowych kartotek systemu, przygotowanie i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie, dekretowanie operacji gospodarczych w systemie, rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w systemie f-k

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: brak

laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w laboratoriach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 25h = 25h

udział w konsultacjach 2h = 2h

realizacja prezentacji multimedialnych 10h = 10h

przygotowanie do testu i udział w nim 10+2h = 12h

przygotowanie prac pisemnych 10h = 10h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 34 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 75 godzin, 2,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska-Oficyna, Kraków 2004

2. Kasprzak T. (red.), Biznes i technologie informacyjne, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych UW, Warszawa 2003

3. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Wolter Kluwerbusiness, Kraków 2007

2. Kubiak B.F., Korowicki A., Information Management, Wydawnictwa Uniwesytetu Gdanskiego, Gdańsk 2009

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania.K_IE1A_W04

Ma podstawową wiedzę dotyczącą wykorzystania informatycznych systemów zarządzania.K_IE1A_W04

Posiada umiejętność analizy zjawisk w dziedzinie informatycznych systemów zarządzania.K_IE1A_U08

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w dziedzinie informatycznych systemów zarządzania.K_IE1A_K01

K_IE1A_K05

Potrafi współdziałać i pracować w grupie.K_IE1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Siemieniuk
Prowadzący grup: Łukasz Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową tendencją polityki firm w zakresie informatycznych systemów zarządzania, spójności strategii biznesu ze strategiami informatycznymi oraz stosowania systemów zintegrowanych. Studenci nabywają umiejętności w zakresie podstawowych funkcji informatycznego systemu zarządzania, zakładania nowej firmy w systemie, wprowadzania i edycji podstawowych kartotek systemu, przygotowania i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie, dekretowania operacji gospodarczych w systemie, rejestrowania zdarzeń gospodarczych w systemie f-k oraz raportowania i analizowania zgromadzonych danych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: brak

laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w laboratoriach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 25h = 25h

udział w konsultacjach 2h = 2h

realizacja prezentacji multimedialnych 10h = 10h

przygotowanie do testu i udział w nim 10+2h = 12h

przygotowanie prac pisemnych 10h = 10h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 34 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 75 godzin, 2,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska-Oficyna, Kraków 2004

2. Kasprzak T. (red.), Biznes i technologie informacyjne, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych UW, Warszawa 2003

3. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Wolter Kluwerbusiness, Kraków 2007

2. Kubiak B.F., Korowic

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Siemieniuk
Prowadzący grup: Łukasz Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.