Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwalczanie terroryzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN1-2FA Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie terroryzmu
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty fakultatywne
Bezp.Narodowe Niestacjonarne 2 rok 1 stopia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z dwóch podstawowych części, aspektów kryminologicznych i prawnych. Pierwszy z nich dotyczy problemów definicyjnych zjawiska, taktyki działania oraz struktury grup terrorystycznych. Szczególne miejsce zajmuje analiza problemu zamachów samobójczych oraz finansowania terroryzmu. Druga część dotyczy aspektów prawnych. Celem jest zaznajomienie studentów z obowiązującymi przepisami i standardami międzynarodowymi oraz polskimi w zakresie zwalczania zjawiska terroryzmu. Ponadto, zaprezentowane zostanie problematyka zastosowania najnowszych technologii służących walce z tym zjawiskiem.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch podstawowych części, aspektów kryminologicznych i prawnych. Pierwszy z nich dotyczy problemów definicyjnych zjawiska, taktyki działania oraz struktury grup terrorystycznych. Szczególne miejsce zajmuje analiza problemu zamachów samobójczych oraz finansowania terroryzmu. Druga część dotyczy aspektów prawnych. Celem jest zaznajomienie studentów z obowiązującymi przepisami i standardami międzynarodowymi oraz polskimi w zakresie zwalczania zjawiska terroryzmu. Ponadto, zaprezentowane zostanie problematyka zastosowania najnowszych technologii służących walce z tym zjawiskiem.

Zakres tematów wykładów obejmuje:

1. Zagadnienia definicyjne

2. Struktura organizacyjna i taktyka grup terrorystycznych

3. Zjawisko terroryzmu samobójczego

4. Zagadnienia finansowania terroryzmu

5. Strategia walki z terroryzmem wg Unii Europejskiej

6. Strategia walki z terroryzmem wg NATO

7. Prawne instrumenty walki z terroryzmem w Polsce

8. Rozwiązania instytucyjne służące walce z terroryzmem

9. Nowoczesne technologie w walce z terroryzmem

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Hołyst, Terroryzm t. 1, Warszawa 2011

2. B. Hołyst, Terroryzm, t. 2, Warszawa 2011

3. K. Indecki (red.), Przestępczość terrorystyczna : ujęcie praktyczno-dogmatyczne, Poznań-Białystok-Łódź 2006

4. K. Indecki, P. Potejko (red.), Terroryzm. Materia ustawowa?, Warszawa 2009

5. K. Wiak, Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi, Lublin 2009

Literatura uzupełniająca:

1. F. Jasiński, M. Narojek, P. Rakowski, Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty współpracy antyterrorystycznej w Unii Europejskiej w kontekście Polski jako państwa członkowskiego, Warszawa 2006

2. T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rajchel (red.), Cyberterroryzm. Nowe wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2009

3. E. Nawarecki, G. Dobrowolski, M. Kisiel-Dorohinicki (red.), Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, Kraków 2009

4. L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Warszawa 2009

5. E. W. Pływaczewski (red.), Current Problems of the Penal Law and Criminology, Warszawa 2012

6. E. W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny, Terroryzm – w ujęciu praktycznym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005

7. J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada podstawową wiedzę o regulacji prawnej dotyczącej bezpieczeństwa narodowego oraz źródłach prawa

- ma podstawową wiedzę o organach publicznych i innych instytucjach społeczno-politycznych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności ich istotnych elementach takich jak organizacja i kompetencje oraz ewolucja historyczna

- zna sposoby pozyskiwania wiedzy o aktualnych regulacjach prawa krajowego i międzynarodowego, metody i techniki pozyskiwania innych danych i ich analiz oraz interpretacji tekstów prawnych właściwych dla bezpieczeństwa narodowego, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

Umiejętności:

- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w zakresie bezpieczeństwa narodowego

- potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów polityczno-prawnych i zjawisk społecznych związanych z bezpieczeństwem narodowym

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z bezpieczeństwem narodowym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Kompetencje społeczne:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przygotowanie i zaliczenie pracy pisemnej.

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Prowadzący grup: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot składa się z dwóch podstawowych części: kryminologicznej i prawnej. Pierwsza część dotyczy problemów definicyjnych zjawiska, działania oraz struktury grup terrorystycznych. Szczególne miejsce zajmuje analiza problemu zamachów samobójczych oraz finansowania terroryzmu. Druga część dotyczy aspektów prawnych. Celem jest zaznajomienie studentów z obowiązującymi przepisami i standardami międzynarodowymi oraz polskimi w zakresie zwalczania zjawiska terroryzmu. Ponadto, zaprezentowane zostanie problematyka zastosowania najnowszych technologii służących walce z tym zjawiskiem.

Pełny opis:

Zakres tematów wykładów obejmuje:

1. Zagadnienia definicyjne

2. Struktura organizacyjna i taktyka grup terrorystycznych

3. Zjawisko terroryzmu samobójczego

4. Zagadnienia finansowania terroryzmu

5. Strategia walki z terroryzmem wg Unii Europejskiej

6. Strategia walki z terroryzmem wg NATO

7. Prawne instrumenty walki z terroryzmem w Polsce

8. Rozwiązania instytucyjne służące walce z terroryzmem

9. Nowoczesne technologie w walce z terroryzmem

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Hołyst, Terroryzm t. 1, Warszawa 2011

2. B. Hołyst, Terroryzm, t. 2, Warszawa 2011

3. K. Indecki (red.), Przestępczość terrorystyczna : ujęcie praktyczno-dogmatyczne, Poznań-Białystok-Łódź 2006

4. K. Indecki, P. Potejko (red.), Terroryzm. Materia ustawowa?, Warszawa 2009

5. K. Wiak, Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi, Lublin 2009

Literatura uzupełniająca:

1. F. Jasiński, M. Narojek, P. Rakowski, Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty współpracy antyterrorystycznej w Unii Europejskiej w kontekście Polski jako państwa członkowskiego, Warszawa 2006

2. T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rajchel (red.), Cyberterroryzm. Nowe wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2009

3. E. Nawarecki, G. Dobrowolski, M. Kisiel-Dorohinicki (red.), Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, Kraków 2009

4. L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Warszawa 2009

5. E. W. Pływaczewski (red.), Current Problems of the Penal Law and Criminology, Warszawa 2012

6. E. W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny, Terroryzm – w ujęciu praktycznym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005

7. J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa 2007

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu: egzamin w formie testu na platformie e-learnigowej Blackboard.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.