Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN2-1LF Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagrożeniami w sieciach teleinformatycznych oraz metodami zabezpieczania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne – zbiór zagadnień, ryzyko korzystania z sieci komputerowych i przesyłania danych

Liczba godzin: 2

2. Geneza błędów zabezpieczeń

Liczba godzin: 2

3. Polityka bezpieczeństwa

Liczba godzin: 2

4. Zarządzanie bezpieczeństwem

Liczba godzin: 2

5. Audyt, testy bezpieczeństwa

Liczba godzin: 2

6. Systemy uwierzytelniania

Liczba godzin: 2

7. Podpis elektroniczny

Liczba godzin: 2

8. Powtórzenie i zerówka

Liczba godzin: 2

Literatura:

Paweł Bensel, Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Data wydania: 2010/08

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych w zakresie problematyki związanej z bezpieczeństwem narodowym [K_U10]

wynik końcowego egzaminu pisemnego

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób [K_K01]

ocena wyników prac zleconych przez prowadzącego realizowanych w grupach

wynik końcowego egzaminu pisemnego

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role [K_K02]

ocena wyników prac zleconych przez prowadzącego realizowanych w grupach

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny [K_K06]

ocena wyników prac zleconych przez prowadzącego realizowanych w grupach

wynik końcowego egzaminu pisemnego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik z egzaminu końcowego (pisemnego) tj. min. 21/40 pkt.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.