Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inspekcje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN2-2RR Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inspekcje
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student pozna status, zadania i formy działania najważniejszych inspekcji działających w Polsce. Problematyką wykładu będzie:

- Inspekcja Transportu Drogowego;

- Państwowa Inspekcja Sanitarna

- Państwowa Inspekcja Handlowa

- PUODO i zagadnienia udostępniania informacji publicznej;

- Państwowa Inspekcja Pracy,

- Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna

- Zasady ogólne postępowań kontrolnych

Skrócony opis:

Student pozna status, zadania i formy działania najważniejszych inspekcji działających w Polsce.

Pełny opis:

Problematyką wykładu będzie:

- Inspekcja Transportu Drogowego;

- Państwowa Inspekcja Sanitarna

- Państwowa Inspekcja Handlowa

- PUODO i zagadnienia udostępniania informacji publicznej;

- Państwowa Inspekcja Pracy,

- Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna

- Zasady ogólne postępowań kontrolnych

Literatura:

ADMINISTRACJA OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W WIELKOPOLSCE SŁUŻBY INSPEKCJE I STRAŻE

Autor: RED.JERZY KONIECZNY

Pozycja prawnoustrojowa służb inspekcji i straży.

autor: Jarosław Dobkowski

Zarys systemu prawa policyjnego

autor: Sławik Karol

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa związanego z obszarem bezpieczeństwa

KP6_WG2 w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa związanego z bezpieczeństwem (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

KP6_UW1 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

– właściwy dobór źródeł pranych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa organów i sądów działających w obszarze bezpieczeństwo) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji

KP6_UW2 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

KP6_KK1 krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sądów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo

KP6_KK2 uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne LUB Ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Obowiązuje system punktowy za aktywność w formie zdalnej. Zaliczenie zdalne odbędzie się w 2 formach.

Pierwsza to test pisemny (składający się z 4 pytań) - 0-4 punkty.

Forma druga to pozostałe zadania w formie e-learningu (udział w forum dyskusyjnym) - 0-4 pkt.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Kościuk
Prowadzący grup: Dominik Kościuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student pozna status, zadania i formy działania najważniejszych inspekcji działających w Polsce.

Pełny opis:

Student pozna status, zadania i formy działania najważniejszych inspekcji działających w Polsce. Problematyką wykładu będzie:

- Inspekcja Transportu Drogowego;

- Państwowa Inspekcja Sanitarna

- Państwowa Inspekcja Handlowa

- PUODO i zagadnienia udostępniania informacji publicznej;

- Państwowa Inspekcja Pracy,

- Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna

- Zasady ogólne postępowań kontrolnych

Literatura:

ADMINISTRACJA OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W WIELKOPOLSCE SŁUŻBY INSPEKCJE I STRAŻE

Autor: RED.JERZY KONIECZNY

Pozycja prawnoustrojowa służb inspekcji i straży.

autor: Jarosław Dobkowski

Zarys systemu prawa policyjnego

autor: Sławik Karol

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.