Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Straże

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN2-2RS Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Straże
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad i uwarunkowań prawnych funkcjonowania straży w polskim porządku prawnym.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawiane zostaną zasady funkcjonowania wybranych straży w polskim porządku prawnym w szczególności zasady organizacji, naboru i awansu zawodowego, kompetencje znajdujących sie w ramach straży organów.

Pełny opis:

1. Straż pożarna

2. Straż Marszałkowska

3. Straż miejska

4. Straż leśna

5. Straż rybacka

Literatura:

1. Filaber J., Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie, Difin, Warszawa 2016

2. Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015

3. Konieczny J. (red.), Administracja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wielkopolsce służby inspekcje i straże, Garmond 2010

4. Serafin T., Parszowski S. (red.), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Difin 2011

5. Tomaszyk M., Głos w debacie o strażach gminnych, w: Rondalska D., Straż miejska w kreowaniu kaliskiej przestrzeni przyjaznego bezpieczeństwa, Kalisz 2014

6. Tomaszyk M., Media w służbie bezpieczeństwu – wybrane tytuły prasowe dedykowane zarządzającym gminą i podejmującym studia nad bezpieczeństwem, w: Andruszkiewicz I., Skarżyński M., (red.), Media w systemie bezpieczeństwa narodowego, Studia nad bezpieczeństwem, Poznań 2015r.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma rozszerzoną wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich istotnych elementach

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych związanych z administracją oraz zna modele administracji i procesy w nich zachodzące, a także identyfikuje rządzące nimi prawidłowości.

ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur administracji i instytucji społecznych związanych z administracją oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości

zna terminologię właściwą dla administracji

Umiejętności:

potrafi wyróżnić modele i funkcje administracji oraz prognozować i modelować złożone procesy społeczne związane z administracją z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi

potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą materii administracyjnej

posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu z zakresu administracji rządowej lub administracji samorządowej i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach, organach i instytucjach realizujących działania związane z administracją

Metody i kryteria oceniania:

test lub zaliczenie w formie rozwiązania testu zamieszczonego na platformie Blackboard oraz wykonania prac projektowych przesłanych przez studentów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Modrzejewski
Prowadzący grup: Artur Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawiane zostaną zasady funkcjonowania wybranych straży w polskim porządku prawnym w szczególności zasady organizacji, naboru i awansu zawodowego, kompetencje znajdujących sie w ramach straży organów.

Pełny opis:

1. Straż pożarna

2. Straż Marszałkowska

3. Straż miejska

4. Straż leśna

5. Straż rybacka

Literatura:

1. Filaber J., Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie, Difin, Warszawa 2016

2. Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015

3. Konieczny J. (red.), Administracja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wielkopolsce służby inspekcje i straże, Garmond 2010

4. Serafin T., Parszowski S. (red.), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Difin 2011

5. Tomaszyk M., Głos w debacie o strażach gminnych, w: Rondalska D., Straż miejska w kreowaniu kaliskiej przestrzeni przyjaznego bezpieczeństwa, Kalisz 2014

6. Tomaszyk M., Media w służbie bezpieczeństwu – wybrane tytuły prasowe dedykowane zarządzającym gminą i podejmującym studia nad bezpieczeństwem, w: Andruszkiewicz I., Skarżyński M., (red.), Media w systemie bezpieczeństwa narodowego, Studia nad bezpieczeństwem, Poznań 2015r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.