Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Służba celno-skarbowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN2-2RU Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Służba celno-skarbowa
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie struktury i zasad funkcjonowania służby celno-skarbowej. Zostaną także przedstawione prawa i obowiązki funkcjonariuszy celno-skarbowych oraz pracowników służby cywilnej, zatrudnionych w polskiej izbie administracji skarbowej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zadaniami, organizacją, funkcjonowaniem i służbą w umundurowanej formacji, jaką jest służba celno-skarbowa. Student zostanie także zaznajomiony z podstawowymi faktami historycznymi dotyczącymi poprzedniczki tej formacji, tj. Służby Celnej, a także podstawami prawnymi jej funkcjonowania.

Pełny opis:

Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne II stopnia, II rok, semestr II (letni).

Wykład - 16 godzin, 4 pkt ECTS

Wymagania wstępne: student legitymuje się wiedzą z zakresu instytucji prawa administracyjnego, zna podział administracji na zespoloną i niezespoloną. Dysponuje także wiedzą z zakresu funkcjonowania innych służb mundurowych (Policja, Straż Graniczna etc.), prawach i obowiązkach funkcjonariuszy, nawiązaniem stosunku służbowego, etc.

Literatura:

K. Różycki, Kontrola celno-skarbowa. Komentarz, wzory, zestawienia i procedury kontrolne, Warszawa 2018.

Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, M. Ciecierski, R. Bucholski et. al., Warszawa 2017.

L. Bielecki, A. Gorgol (red.), Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę na temat systemów, norm i reguł zawodowych, moralnych, etycznych oraz ich źródeł organizujących struktury i instytucje społeczne związane z bezpieczeństwem narodowym (K_08):

- ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian i organizacji i kompetencji kluczowych dla bezpieczeństwa narodowego organów, zna rządzące tymi zmianami prawidłowości oraz potrafi przewidywać i modelować zachodzące zmiany (K_W09):

- ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych organów stojących na staży bezpieczeństwa państwa i o ich historycznej ewolucji (K_W10):

Umiejętności:

- potrafi w sposób prawidłowy wyjaśniać i interpretować sytuacje i zjawiska związane z zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego oraz ewentualne wzajemne relacje między nimi (K_U01):

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz (K_U03):

- posiada umiejętności pozyskania i wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie wybranych aspektów socjologii, psychologii, prawa i geografii, do analiz związanych z bezpieczeństwem narodowym, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy uzyskanej w tym zakresie (K_U07)

Kompetencje społeczne:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego (K_K03):

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K04):

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (K_K06):

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testowej wraz z pytaniami otwartymi (w I oraz II terminie sesji egzaminacyjnej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kołodko
Prowadzący grup: Piotr Kołodko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zadaniami, organizacją, funkcjonowaniem i służbą w umundurowanej formacji, jaką jest służba celno-skarbowa. Student zostanie także zaznajomiony z podstawowymi faktami historycznymi dotyczącymi poprzedniczki tej formacji, tj. Służby Celnej, a także podstawami prawnymi jej funkcjonowania.

Pełny opis:

Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne II stopnia, II rok, semestr II (letni).

Wykład - 16 godzin, 4 pkt ECTS

Wymagania wstępne: student legitymuje się wiedzą z zakresu instytucji prawa administracyjnego, zna podział administracji na zespoloną i niezespoloną. Dysponuje także wiedzą z zakresu funkcjonowania innych służb mundurowych (Policja, Straż Graniczna etc.), prawach i obowiązkach funkcjonariuszy, nawiązaniem stosunku służbowego, etc.

Literatura:

K. Różycki, Kontrola celno-skarbowa. Komentarz, wzory, zestawienia i procedury kontrolne, Warszawa 2018.

Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, M. Ciecierski, R. Bucholski et. al., Warszawa 2017.

L. Bielecki, A. Gorgol (red.), Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, Warszawa 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.