Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyplomacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-2DYP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Dyplomacja
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 2 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę współczesnej dyplomacji, z uwzględnieniem międzynarodowego prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz specyfikę międzynarodowych stosunków dyplomatycznych. W ramach konwersatorium omawiane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem służb zagranicznych państw, pojęciem i specyfiką dyplomacji, polityki zagranicznej państwa, normami prawa międzynarodowego odnoszącego się do stosunków dyplomatycznych oraz protokołu dyplomatycznego.

Przekazanie wiedzy na temat współczesnej dyplomacji, w tym w szczególności przedstawienie podstawowych terminów z zakresu dyplomacji i prawa dyplomatycznego, charakterystyki pracy dyplomaty, jego statusu w relacjach międzynarodowych, a także ukazanie istoty dyplomacji, w tym jej rodzajów, celów i funkcji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok 2/sem.III.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godz. dydaktycznych, w tym 9 godzin. stacjonarnie i 6 godzin w elearningu.

Metody dydaktyczne: konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. - w tym 9 godz. stacjonarnie i 6 godz. elearningu, przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28,5 godz. Razem 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37, 5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dyplomacja, pod red. M.Wilk, Łódź 2002.

2. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. T.Orłowski, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 2010.

2. J. Sutor. Leksykon dyplomatyczny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk - K_W01

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W07

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych, - K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium:zaliczenie pisemne (forma eseju).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wrońska
Prowadzący grup: Iwona Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wrońska
Prowadzący grup: Iwona Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.