Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawniczego języka angielskiego (lub innego języka obcego) z wybranej specjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PJS Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawniczego języka angielskiego (lub innego języka obcego) z wybranej specjalizacji
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założenia: student uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do samodzielnego

wykorzystania prawniczego języka angielskiego w pracy naukowej oraz na potrzeby przyszłego zawodu.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne - konwersatorium

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz.,

przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach

związanych z zajęciami 22,5 godz., Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt

ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada

1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Academic Writing; Bailey S; Routledge; 2006

2. Legal English; Haigh R; Routledge; 2012

3. Legal English: Niezbędnik Przyszłego Prawnika; Sierocka H.; Publikator; 2011

4. The Lawyer's English Language Coursebook; Mason C., Atkins R.;Global Legal English; CUP; 2007

5. International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; CUP;2011

6. English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

7. Professional English Law; Brieger N.; Penguin; 2002

8. Key English Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; 2004

9. Law Today, Powell R,; Longman; 1994

10. Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge;2007

11. Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

12. Test Your Professional English: Law, Brieger N., Longman, 2009

Literatura uzupełniająca (zagadnienia specjalistyczne):

1. Angielski World Today News & Society; Hadley K., Treger A.;

wyd. Edgard; 2006

2. Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press

3. Absolute Legal English; Callanan H., Edwards L.; Delta Publishing;2010

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 0700-PN5-4PJA, w cyklu: 2019, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 3 06.10.2019 20:49

4. Market Leader Business Law; Smith T.; Longman; 2006

5. Legal English; McKay W.R., Charlton H.E.,; Pearson Longman, 2005

Efekty uczenia się:

zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą K_W07

zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego K_U10

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K_K01

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania – wykład z elementami dyskusji

Zaliczenie pisemne lub ustne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Sierocka
Prowadzący grup: Halina Sierocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założenia: student uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do samodzielnego

wykorzystania prawniczego języka angielskiego w pracy naukowej oraz na potrzeby przyszłego zawodu.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne - konwersatorium

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz.,

przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach

związanych z zajęciami 40 godz., egzamin 2 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 4 pkt

ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada

2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Academic Writing; Bailey S; Routledge; 2006

2. Legal English; Haigh R; Routledge; 2012

3. Legal English: Niezbędnik Przyszłego Prawnika; Sierocka H.; Publikator; 2011

4. The Lawyer's English Language Coursebook; Mason C., Atkins R.;Global Legal English; CUP; 2007

5. International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; CUP;2011

6. English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

7. Professional English Law; Brieger N.; Penguin; 2002

8. Key English Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; 2004

9. Law Today, Powell R,; Longman; 1994

10. Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge;2007

11. Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

12. Test Your Professional English: Law, Brieger N., Longman, 2009

Literatura uzupełniająca (zagadnienia specjalistyczne):

1. Angielski World Today News & Society; Hadley K., Treger A.;

wyd. Edgard; 2006

2. Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press

3. Absolute Legal English; Callanan H., Edwards L.; Delta Publishing;2010

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 0700-PN5-4PJA, w cyklu: 2019, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 3 06.10.2019 20:49

4. Market Leader Business Law; Smith T.; Longman; 2006

5. Legal English; McKay W.R., Charlton H.E.,; Pearson Longman, 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.