Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PROPKA Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z metodologia prowadzenia badań.

Przygotowanie wstępnej koncepcji pracy.

• problemy metodologiczne związane z pisaniem pracy magisterskiej

• zasady prowadzenia kwerendy bibliotecznej

• kwestie techniczne dotyczące pisania pracy magisterskiej

• ochrony własności intelektualnej

• wybór instytucji będącej przedmiotem analizy w pracy magisterskiej

• przygotowanie wstępnej koncepcji pracy magisterskiej

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów –stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – proseminarium magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr – IV/sem. VII

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 26 h proseminarium magisterskie

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24 godz., Razem: godz. 100, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

• Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

• E. Babie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004,

• J. Szumski, Wstęp do badań i technik badań społecznych, Kraków 1999,

• R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004

• S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

• K. Wójcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich). Warszawa 2002

• J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

• B. Wierzbicki (red.) Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

• J. Majchrzak, T. Mendel, Metoda pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999

Efekty uczenia się:

Absolwent:

WIEDZA

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W12 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

UMIEJĘTNOŚCI

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane

regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U06 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

K_U07 - potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U09 -posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie

KOMPETENCJE

K_K03 -potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja, prezentacja wstępnej koncepcji pracy magisterskiej

kryterium oceny - przygotowanie wstępnej koncepcji pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda, Elżbieta Zatyka
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda, Elżbieta Zatyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.