Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PSPIA Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z formami organizacyjno - prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjne.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Bibliografia:

Literatura podstawowa:

1. T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2016 r.

2. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2017 r.

3. A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2017 r.

5. Cz. Żuławska, Zasady prawa gospodarczego prywatnego, Warszawa 1999r.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Kidyba, Meritum. Prawo spółek, Warszawa 2013 r.

2. E. Gniewek, Podstawy prawa cywilnego i handlowego, Warszawa 2002r.

3. J. Okolski, M. Modrzejewska, Prawo handlowe, Warszawa 2015,

4. K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2016,

5. Ch. Guillebeau, Niskobudżetowy startup. Zyskowny biznes i życie bez frustracji, 2013,

6. T. Król, Lean management po polsku. O dobrych i złych praktykach, 2017,

7. K. Mikołajczyk, D. Nawojczy, Start-up po polsku. Jak założyć i rozwinąć dochodowy e-biznes, 2013

Efekty uczenia się:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

K_K06 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.

Skala ocen:

0 - 10 - ndst

11 - 13 - dst

14 - dst+

15 - 17 - db

18 - db+

19 - 20 - bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Tanajewska
Prowadzący grup: Renata Tanajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Tanajewska
Prowadzący grup: Renata Tanajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.