Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N2-1YGLC Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł podstawowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Realizując zajęcia z przedmiotu komunikacja międzykulturowa prowadzący stawia przed sobą następujące cele:

- zdobycie przez studenta wiedzy dotyczącej struktury procesu komunikowania przy uwzględnieniu różnicy kulturowej

-- wskazanie na rolę wspólnoty kodu w procesie komunikowania

- zapoznanie studenta z barierami kulturowymi w komunikacji

- wskazanie na dynamikę zmian w komunikacji w relacji do procesów globalizacyjnych

- budowanie umiejętności postrzegania komunikacji jako narzędzia integracji społecznej

- wskazywanie na znaczenie kompetencji komunikacyjnych


Skrócony opis:

Komunikacja międzykulturowa rozumiana jako zestaw założeń do komunikowania się w sytuacji społecznej angażującej co najmniej dwa kulturowo zdefiniowane kody,pozwala studentom poprzez budowanie wiedzy o strukturze i dynamice oraz zależnościach komunikacji społecznej podwyższać kompetencje komunikacyjne.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: niestacjonarne

rodzaj przedmiotu:przedmiot obowiązkowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

rok studiów/semestr: 1 rok, semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 10 godz wykład; 8 godz ćwiczenia

metody dydaktyczne: wykład, dialogu

punkty ECTS:4

bilans nakładu pracy studenta:udział w wykładach: 10 godz; udział w ćwiczeniach 8 godz; przygotowanie do zajęć 50 godz; przygotowanie do egzaminu 30.

wskaźniki ilościowe:

Literatura:

E. Griffin; Podstawy komunikacji społecznej

J. Fiske: Wprowadzenie badań nad komunikowaniem

Sobecki M.,Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o społecznych uwarunkowaniach procesów komunikacyjnych

K_U05 posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście komunikacji społecznej z perspektywy wybranych koncepcji teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

K_K03 docenia znaczenie wiedzy z zakresu komunikacji społecznej dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu komunikacji i budowania warsztatu pracy pedagoga

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach;kolokwium

Wykład, metoda dialogu - dyskusja

Praktyki zawodowe:

v

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.