Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy treningu interpersonalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-3GPA Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy treningu interpersonalnego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Język przedmiotu: język polski

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy (M_5)

Rok studiów /semestr: III rok I stopnia/ semestr szósty

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika społeczna, socjologia ogólna, psychologia ogólna.

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin

Razem: 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń – 5 godzin

Przygotowanie prezentacji– 5 godzin

Przygotowanie do kolokwium – 10 godzin

Razem: 20 godzin

OGÓŁEM: 60 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 = 1 ECTS

Liczba godzin o charakterze praktycznym 30 = 1 ECTS

Literatura:

Colman A. M., Słownik Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Jedliński K., Trening interpersonalny, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2008 lub 2011.

Mellibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

Zaborowski Z., Trening interpersonalny. Podstawy teoretyczne – procesy - techniki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997.

Egan, G., Twarzą w twarz: Uczestnictwo w grupowym treningu psychologicznym i rozwój interpersonalny, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Johnson S, Umiejętności interpersonalne samorealizacja, J.Santorski & Spółka Warszawa, 1998

Efekty uczenia się:

1. Student posiada podstawową wiedzę na temat teoretycznych założeń treningu interpersonalnego. K_W06

2. Student posiada wiedzę dotyczącą procesów komunikacyjnych w grupie, prawidłowości, przebiegu, zakłóceniach. K_W08

3. Student ma rozwinięte umiejętności komunikacyjne, potrafi porozumiewać się zarówno ze specjalistami z zakresu pedagogiki, jak i osobami nie posługującymi się językiem specjalistycznym. K_U07

4. Student potrafi pracować w zespole, przyjmować różne role grupowe, planować i realizować powierzone zadania. K_U13

5. Student ma świadomość potrzeby ciągłego rozwoju, samokształcenia i doskonalenia umiejętności. K_K01

6. Student jest przygotowany do aktywnego działania w różnych grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne i wychowawcze. K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne; m.in. praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia indywidualne, dyskusja, ćwiczenia dramowe, elementy wykładu, pogadanka, gra dydaktyczna.

Zaliczenie na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie projektu, kolokwium ustne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Namiotko
Prowadzący grup: Urszula Namiotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Język przedmiotu: język polski

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy (M_5)

Rok studiów /semestr: III rok I stopnia/ semestr szósty

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika społeczna, socjologia ogólna, psychologia ogólna.

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin

Razem: 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń – 5 godzin

Przygotowanie prezentacji– 5 godzin

Przygotowanie do kolokwium – 10 godzin

Razem: 20 godzin

OGÓŁEM: 60 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 = 1 ECTS

Liczba godzin o charakterze praktycznym 30 = 1 ECTS

Literatura:

Colman A. M., Słownik Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Jedliński K., Trening interpersonalny, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2008 lub 2011.

Mellibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

Zaborowski Z., Trening interpersonalny. Podstawy teoretyczne – procesy - techniki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997.

Egan, G., Twarzą w twarz: Uczestnictwo w grupowym treningu psychologicznym i rozwój interpersonalny, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Johnson S, Umiejętności interpersonalne samorealizacja, J.Santorski & Spółka Warszawa, 1998

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Namiotko
Prowadzący grup: Urszula Namiotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Język przedmiotu: język polski

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy (M_5)

Rok studiów /semestr: III rok I stopnia/ semestr szósty

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika społeczna, socjologia ogólna, psychologia ogólna.

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin

Razem: 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń – 10 godzin

Przygotowanie do kolokwium – 10 godzin

Razem: 20 godzin

OGÓŁEM: 60 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 = 1 ECTS

Liczba godzin o charakterze praktycznym 30 = 1 ECTS

Literatura:

Colman A. M., Słownik Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Jedliński K., Trening interpersonalny, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2008 lub 2011.

Mellibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

Zaborowski Z., Trening interpersonalny. Podstawy teoretyczne – procesy - techniki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997.

Egan, G., Twarzą w twarz: Uczestnictwo w grupowym treningu psychologicznym i rozwój interpersonalny, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Johnson S, Umiejętności interpersonalne samorealizacja, J.Santorski & Spółka Warszawa, 1998

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.