Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2GPH Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii społecznej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PS niestac.
Moduł podstawowy - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z ekonomią społeczną poprzez określenie specyficznych dla niej form prawno-organizacyjnych, zasad charakteryzujących podmioty, uczestniczące w ekonomii społecznej oraz charakterystykę specyficznego sposobu działania podmiotów ekonomii społecznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z ekonomią społeczną poprzez określenie specyficznych dla niej form prawno-organizacyjnych, zasad charakteryzujących podmioty, uczestniczące w ekonomii społecznej oraz charakterystykę specyficznego sposobu działania podmiotów ekonomii społecznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł podstawowy

rok studiów/ semestr: II rok/ III semestr

wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych: 10 godzin wykładu

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 10

Przygotowanie się do wykładu: 5

Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 8

Zaliczenie: 1

Udział w konsultacjach: 1

Łączny nakład: 25 godzin (1 pkt ECTS = 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy Studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 0,67 ECTS

o charakterze praktycznym: 10 0,33 ECTS

Literatura:

1. Becker Gary S., Murphy Kevin M, Ekonomia społeczna, Kurhaus Publishing, 2016.

2. Szymańska J., Zgierski J., Ekonomia społeczna w praktyce - Relacje z otoczeniem, 2009 dostęp elektroniczny http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2009.17.pdf

3. Hausner J., Ekonomia społeczna a rozwój, Wydawnictwo: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.

4. Grzybowska A., Ruszewski J. Ekonomia społeczna, Pryzmat, Suwałki 2010.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

2GPH_01 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii społecznej, zna podstawowe kategorie ekonomii społecznej.

2GPH_02ma podstawową wiedzę o podmiotach ekonomii społecznej oraz na temat relacji gospodarczych.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie semestralne pisemne:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z ekonomią społeczną poprzez określenie specyficznych dla niej form prawno-organizacyjnych, zasad charakteryzujących podmioty, uczestniczące w ekonomii społecznej oraz charakterystykę specyficznego sposobu działania podmiotów ekonomii społecznej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z ekonomią społeczną poprzez określenie specyficznych dla niej form prawno-organizacyjnych, zasad charakteryzujących podmioty, uczestniczące w ekonomii społecznej oraz charakterystykę specyficznego sposobu działania podmiotów ekonomii społecznej.

Literatura:

1. Becker Gary S., Murphy Kevin M, Ekonomia społeczna, Kurhaus Publishing, 2016.

2. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/610047

3. Hausner J., Ekonomia społeczna a rozwój, Wydawnictwo: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.

4. Grzybowska A., Ruszewski J. Ekonomia społeczna, Pryzmat, Suwałki 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.