Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPO-2HBP Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz konstruowania indywidualnego programu edukacyjno- terpeutycznego, dostosowanego do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia z SPE oraz na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wyposażenie słuchaczy w umiejętność konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla indywidualnych przypadków dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pełny opis:

Prawne podstawy organizacji i udzielania pomocy psychologicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET). Konstruowanie IPET dla uczniów z SPE na podstawie analizy dokumentacji pedagogicznej i psychologicznej oraz na podstawie identyfikacji specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Dobór metod terapeutycznych i środków oddziaływań. Możliwości ewaluacji IPET.

Literatura:

1. Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010): Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

2. Marcinkowska, B.(2011). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne- propozycja konstrukcji . W: J. Głodkowska (red.). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

3. Marcinkowska, B. (2012). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wyd. APS.

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna teoretyczne założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

potrafi skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,

potrafi współpracować w grupie realizując zadania,

prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac.

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja, metoda projektu, ćwiczenia, analiza dokumentów, analiza indywidualnego przypadku, pokaz

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.