Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne podstawy pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-1PPS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł podstawowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest wyposażenie studentów w podstawy teoretyczne i pojęciowe wiedzy o służbach społecznych w Polsce i na świecie, jej profesjonalizacji oraz wielowymiarowości pracy socjalnej.



Pełny opis:

1. Zagadnienia wprowadzające-praca socjalna w systemie prawnym pomocy społecznej. Praca socjalna i jej wielowymiarowość.

2.Standardy kształcenia do profesji społecznych w wymiarze europejskim.

3.Europejskie programy współpracy w obszarze kształcenia pracowników socjalnych.

4.Pracownik socjalny i praca socjalna w polskim ustawodawstwie-droga do zawodu, podnoszenie kwalifikacji.

5.Praca socjalna jako działalność zawodowa pracowników socjalnych w Polsce i jako zadanie pomocy społeczne.j

6.Wyzwania i problemy współczesnych służb społecznych.

Literatura:

Ćwiertniak B. M., Koczur W.,2000, Status zawodowy pracowników socjalnych w przepisach ustawy o pomocy społecznej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 6

Kantowicz E.(2001), Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wydawnictwo UWM, Olsztyn

Kaczynska- Butrym Z. red.(2001)),Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze, Olsztyn

Kolankiewicz M., Zielińska A.,(1998), Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracownikooów socjalnych w Europie, Warszawa

Miruć A., 2007,Pracownik socjalny – zawód zaufania publicznego?, „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka”, nr 2(7)

Murynowicz -Hetka E., Wagner A., Piekarski J.,(2001) Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, Wydawnictwo Naukowe Śląsk ,Katowice

J. Piekarski, (1999) Problemy wiedzy profesjonalnej w pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice

Ratyński W., (2003) Problemy i dylematy pomocy społecznej w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa

Rymsza M., Praca socjalna i pracownicy socjalni po reformie samorządowej z 1999 roku [w:] Frysztacki K., Piątek K., (red), 2002,Wielowymiarowość pracy socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń

Borkowski Ł., Krajewski R., Szymański S.,(2006} Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Leges Kutno

Lipke H., Współczesne problemy pomocy społecznej, [w:] Piekut- Brodzka D.(red.) ,2002, System pomocy społecznej u progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

Miruć A., Sprawność działań administracji publicznej na przykładzie administracji pomocy społecznej, [w:] Ura E. (red. ),2006,Sprawność działań administracji samorządowej, Wydawnictwo Mitel Rzeszów

Nitecki S., (2008) Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer , Warszawa

I. Sierpowska,(2007), Prawo pomocy społecznej ,Wolters Kluwer, Warszawa

I.Sierpowska, (2008) Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008,

D., Urbaniak-Zając,(1999) O niektórych aspektach profesjonalizacji pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk ,Katowice

Żukiewicz A.,(2002) Praca socjalna ośrodków pomocy społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Freidson E.,(1994) Professionalism Reborn. Theory, Prophecy and Policy, Cambridge

Efekty uczenia się:

Student winien przy pomocy wykładów, literatury przedmiotu aktów prawnych posiąść wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną związaną z zagadnieniami prawnych podstaw pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

wykład

ocena na podstawie egzaminu ustnego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rudnik
Prowadzący grup: Anna Rudnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.