Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Subkultury młodzieżowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZN1-3AIT Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Subkultury młodzieżowe
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

• Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami przynależności młodzieży do grup subkulturowych.

• Zapoznanie studentów z podstawową terminologią dotyczącą przedmiotu.

• Zapoznanie studentów z koncepcjami grup subkulturowych.

• Zapoznanie studentów z psychospołecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami przynależności do subkultur młodzieżowych.


Skrócony opis:

• Treści ćwiczeń obejmują prezentację i analizę subkultur młodzieżowych jako form generowanych przez młodzież a kwestionujących lub negujących normy społeczne i kulturowe. Stąd też wymagania wstępne stanowi wiedza z socjologii ogólnej oraz psychologii

Pełny opis:

• Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami przynależności młodzieży do grup subkulturowych.

• Zapoznanie studentów z podstawową terminologią dotyczącą przedmiotu.

• Zapoznanie studentów z koncepcjami grup subkulturowych.

• Zapoznanie studentów z psychospołecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami przynależności do subkultur młodzieżowych.

• zapoznanie studentów z zagadnieniami profilaktyki społecznej w obszarze subkulturowym

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992.

Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna. - Warszawa 1999

Hoffmann B., Postawy buntu w procesie przemian pokoleniowych młodzież, Edukacja. – 2005 nr 1.

Fatyga B., „Dzicy z naszej ulicy – antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 1999

Paleczny T., Grupy subkultury młodzieżowej (próba analizy – propozycje teoretyczne, „Kultura i Społeczeństwo” 1993 nr 4.

Filipiak M., Od subkultury do kultury alternatywnej : wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Lublin 1999.

Siemaszko A., Granice tolerancji (o teoriach zachowań dewiacyjnych), Warszawa 1993.

Fatyga B., Analiza stanu badań nad kulturą młodzieżową i grupami subkulturowymi w Polsce, [w:] G. Babiński, J, Mucha, A. Sadowski (red.) „Pogranicze – Studia Społeczne” t. VI (numer specjalny), Białystok 1997.

Muggleton D., Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu, Kraków 2004.

Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe – aspekty psychospołeczne, Warszawa 2003.

Hoffman B., Kultura rockowa // Problemy Opiekuńczo– Wychowawcze.– 1997, nr 7.

J. Patrick Williams, Subcultural Theory. Traditions and Concepts, Cambridge 2011

Literatura uzupełniająca:

Thorne T., Mody – kulty – fascynacje, Warszawa 2001.

Hall S., Jefferson T.(eds.) „Resistance Through Rituals”, London 1993

Thornton S., Gelder, K., (eds.) „The Subcultures Reader” London 1997

Muller T., Młodzieżowe podkultury. Warszawa 1987

Janowska J., Subkultury - norma czy symptom, Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1997 nr 1.

Schulz K., Nieformalne grupy rówieśnicze, Edukacja i Dialog. - 2001 nr 6.

Tokarski S., Orient i subkultury, Warszawa 1996.

Wertenstein-Żuławski J., Między nadzieją a rozpaczą : rock, młodzież, społeczeństwo, Warszawa 1993

Chylak A., Graffiti w kulturze współczesnej // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. –1997, nr 7.

Hoffman B., Techno – subkultura smutku // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 6.

Lipka R., Skinheads w walce o wielką Polskę // Społeczeństwo Otwarte. – 1992, nr 5.

Dudała J., Fani – chuligani : rzecz o polskich kibolach: studium socjologiczne, Warszawa 2004.

Jundziłł E., Pawłowska R., Grupy subkulturowe w percepcji społecznej młodzieży,[W:] Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem, red. nauk. R. Kwiecińska, M. J. Szymański, Kraków, 2001

Prejs B., Subkultury młodzieżowe : bunt nie przemija, Katowice, 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna ramy teoretyczne i terminologiczne z zakresu uwarunkowań przynależności młodzieży do grup subkulturowych. K_W01

Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące grup subkulturowych.

Student zna psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania identyfikacji oraz przynależności młodzieży do grup subkulturowych. K_W09

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji specyfiki funkcjonowania subkultur młodzieżowych - analizuje to zagadnienie z perspektywy różnych obszarów działalności pedagogicznej oraz koncepcji teoretycznych. K_U1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne o charakterze diagnostycznym i profilaktycznym w zakresie przynależności młodzieży do grup subkulturowych. K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza K_W01

Student zna ramy teoretyczne i terminologiczne z zakresu uwarunkowań przynależności młodzieży do grup subkulturowych.

Wiedza K_W09

Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące grup subkulturowych.

Student zna psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania identyfikacji oraz przynależności młodzieży do grup subkulturowych

Umiejętności K_U01

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji specyfiki funkcjonowania subkultur młodzieżowych - analizuje to zagadnienie z perspektywy różnych obszarów działalności pedagogicznej oraz koncepcji teoretycznych.

Kompetencje społeczne K_K08

Odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne o charakterze diagnostycznym i profilaktycznym w zakresie przynależności młodzieży do grup subkulturowych.

Sposób weryfikacji:

Ocena pracy studenta będzie wynikiem sumy:

• a) oceniania ciągłego (aktywność w trakcie zajęć)

• b) pracy własnej – charakterystyki wybranego zagadnienia szczegółowego (wskazanego opisie przedmiotu) w formie projektu zawierającego analizę danych wtórnych, (literatura przedmiotu plus analiza treści z internetu) umożliwiającą opis problemu w zakresie symptomów, etiologii oraz profilaktyki. Praca w oparciu o bezpłatną aplikację Padlet (www.padlet.com przykład zastosowania:

http://padlet.com/wall/kateyouthculture) oraz platformę edmodo (https://www.edmodo.com/home)

• c) pracy własnej – jakość oceniania (blind review) innych prac w zakresie doboru źródeł, struktury, treści oraz strony formalnej

Sposób zaliczenia,

• Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Sawicki
Prowadzący grup: Robert Ćwikowski, Krzysztof Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.