Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZN1-3ALS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Patologie społeczne
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

• Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami definiowania patologii społecznych

• Przybliżenie studentom podstawowej terminologii z zakresu poruszanej problematyki

• Wskazanie dyrektyw do identyfikacji, etiologii, symptomatologii i działań profilaktycznych w obszarze patologii społecznych w obszarach funkcjonowania jednostek, grup społecznych i szerszych zbiorowości


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści wykładów i ćwiczeń obejmują prezentację i analizę patologii społecznych jako konsekwencji zaburzeń biopsychicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak:

1. Norma – dewiacja – dezorganizacja – dezintegracja – patologia – charakterystyka podstawowych pojęć

2. Biopsychiczne i socjokulturowe uwarunkowania zachowań patologicznych

3. Diagnoza symptomów i skali takich zjawisk patologii społecznej które dotyczą:

a) jednostek, b) grup społecznych, c) szerszych zbiorowości:

• Dewiacja samotnicza – samobójstwo,

• Handel ludźmi,

• Terroryzm,

• Uzaleznienia: alkoholizm i narkomania,

• Dewiacje życia seksualnego: prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo,

• Wykluczenie społeczne: mobbing, bullying, bezdomność, dzieci ulicy.

4. Strategie minimalizowania skutków patologii społecznych.

Literatura:

• Pospiszyl I., Patologie społeczne. Warszawa 2008.

• Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa 1993.

• Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka, Warszawa 2007.

• Urban B. (red.) Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkoeania i profilaktyka, Kraków 2001.

• Malinowski A., Patologia z udziałem młodzieży – także akademickiej, Wychowanie na Co Dzień, 2005 nr 6.

• Pierzchała K., Cekiera Cz., Człowiek a patologie społeczne, Toruń 2009.

• Urban B., Zachowanie dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków 2005.

• Dutton, D.G.,Przemoc w rodzinie. Warszawa 2001.

• Dymek-Balcerek, K., Patologie zachowań społecznych. Radom 2000

• Jarosz M., Wygrani i przegrani polskiej transformacji. Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu, student:

1. Zna ramy teoretyczne i terminologiczne patologii społecznej jako dyscypliny naukowej

2. Posiada wiedzę o uwarunkowaniach, symptomach, skali zjawisk i sposobach przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy studenta będzie wynikiem sumy:

b) pracy własnej – charakterystyki zagadnienia szczegółowego (wskazanego opisie przedmiotu) w formie eseju, prezentacji lub projektu.

c) w przypadku pracy własnej ustrukturalizowanie oraz udokumentowanie materiału przy zastosowaniu bezpłatnej aplikacji Padlet (www.padlet.com) przykład zastosowania: http://padlet.com/wall/kateyouthculture co stanowi przedmiot ocen cząstkowej.

c) ocena z pisemnej kartkówki z zakresu wykładów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.