Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne podstawy resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZS1-3BAA Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy resocjalizacji
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Truskolaska
Prowadzący grup: Emilia Truskolaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Hryszkiewicz
Prowadzący grup: Dominik Hryszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką prawnych podstaw resocjalizacji oraz aktów normatywnych regulujących proces resocjalizacji w warunkach wolnościowych i instytucjach o charakterze totalnym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Pedagogika resocjalizacyjna

Rok studiów/semestr: III rok studiów I stopnia, 5 semestr

Wymagania wstępne: zaliczenie i wiedza z zakresu przedmiotu: pedagogika resocjalizacyjna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: Wykład

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 30h

Udział w konsultacjach – 5h

Przygotowanie do wykładów – 10h

Przygotowanie do kolokwium – 15h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30

o charakterze praktycznym - 30 (2 punkty ECTS)

Literatura:

Kuć M., Prawne podstawy resocjalizacji, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011.

Czarnomorski M., Kaliszczak M., Kusztal J., Marzec D., Elementy prawa dla pedagogów, Kraków-Częstochowa 2003.

Pawela S., Prawo karne wykonawcze, Wolters, Warszawa 2007.

Jamroz A. (red.), Wstęp do prawoznawstwa, Białystok 2007.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. APS, Warszawa 2005.

Urban B., Stanik J.M. (red.), Resocjalizacja, PWN, Warszawa 2007

Bałandynowicz A., Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006.

Jaworska A. (red.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Wyd. Impuls, Kraków 2009.

Jasiński Z., Widelak D., Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia, Opole 2009.

Gajdus D., Gronowska B., Europejskie Standardy Traktowania Więźniów - rekonstrukcja standardów oraz ich znaczenie dla prawa i praktyki penitencjarnej, Toruń 1998.

Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk 1996.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy,

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r.

( Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.