Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aparatura diagnostyki i terapii medycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FM1-3ADT Kod Erasmus / ISCED: 12.803 / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Aparatura diagnostyki i terapii medycznej
Jednostka: Wydział Fizyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

• Podstawowe testy analityki medycznej oraz zasady działania aparatury do nich wykorzystywanej (morfologia krwi, biochemia, poziom glukozy w płynach ustrojowych, wykorzystanie polarymetru i urometru).

• Fizyczne podstawy elektrokardiografii.

• Fizyczne podstawy ultrasonografii.

• Fizyczne podstawy rentgenodiagnostyki z dokładnym omówieniem zasad działania aparatu RTG.

• Podstawy działania tomografu rentgenowskiego.

• Pozytronowa Tomografia Emisyjna

• Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w obrazowaniu medycznym.

• Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

• Podstawowe testy analityki medycznej

• Wykonanie badania elektrokardiograficznego.

• Wykonanie badania USG.

• Wykonanie przykładowego zdjęcia RTG

• Wykorzystanie aparatury rehabilitacyjnej do oceny i terapii pacjenta (ocena siły mięśniowej ręki, platforma balansowa, podoskopia).

• Densytometria kości.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z działaniem i wykorzystaniem aparatury przeznaczonej do diagnostyki i terapii medycznej.

Pełny opis:

Studenci słuchają wykładu. Uczestniczą czynnie w dyskusji problemów i zagadnień które pojawiają się w materiale wykładu oraz uczestniczą w rozwiązywaniu przykładów.

Aparatura diagnostyki i terapii medycznej kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie średniej z ocen cząstkowych wystawionych z wykonanych sprawozdań.

Pracując w zespole laboratoryjnym, studenci wykonują, wskazane przez prowadzącego eksperymenty z wykorzystania aparatury medycznej do diagnostyki i terapii- korzystając z jego doradztwa i pod jego nadzorem. Prowadzący wyznacza studenta kierującego przebiegiem eksperymentu, odpowiedzialnego za opracowanie wyników i przygotowanie sprawozdania. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych umożliwia się studentom modyfikację zestawu doświadczalnego lub samodzielne przygotowanie eksperymentu.

Literatura:

1. Bogdan Pruszyński, Diagnostyka obrazowa, PZWL, Warszawa 2000,

2. Andrzej Z. Hrynkiewicz, Eugeniusz Rokita, Fizyczne metody diagnostyki medycznej, PWN, Warszawa 2013

3. Robert Cierniak, Tomografia komputerowa, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2000,

Efekty uczenia się:

Student

1. K_W16 uzyskuje rozszerzoną wiedzę w zakresie wykorzystania aparatury medycznej do diagnostyki i terapii,

2.K_W23 zna zasadę działania urządzeń wykorzystywanych do diagnostyki i terapii medycznej,

3. K_W24 ma wiedzę z zakresu oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, ze szczególnym uwzględnieniem tkanki ludzkiej,

4. K_W25 zna budowę i zasady działania medycznych urządzeń terapeutycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące, o ile specjalność to przewiduje

5. K_W28:zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach fizycznych oraz w środowiskach diagnostycznych i terapeutycznych zastosowań medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów wykorzystujących promieniowanie jonizujące,

6. K_U07 umie ocenić narażenie związane z pracą w laboratorium, w tym z wykorzystaniem promieniowania, oraz stosuje odpowiednie zasady bezpieczeństwa w zakresie przewidzianym programem specjalności

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie oceny, która uwzględnia

• merytoryczne przygotowanie do eksperymentu, w tym rozumienie działania zestawu doświadczalnego,

• rzetelność przeprowadzonych pomiarów,

• sposób opracowania wyników i dyskusji błędów pomiarowych,

• zdolność do współpracy w zespole laboratoryjnym,

• umiejętność korzystania z zasobów literatury i Internetu,

• zdolność do kierowania pracą zespołu laboratoryjnego, w tym przyjmowanie odpowiedzialności za realizowane zadania,

• kreatywność w podejściu do realizowanych zadań doświadczalnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zaleski
Prowadzący grup: Piotr Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z działaniem i wykorzystaniem aparatury przeznaczonej do diagnostyki i terapii medycznej.

Pełny opis:

Studenci słuchają wykładu. Uczestniczą czynnie w dyskusji problemów i zagadnień które pojawiają się w materiale wykładu oraz uczestniczą w rozwiązywaniu przykładów.

Aparatura diagnostyki i terapii medycznej kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie średniej z ocen cząstkowych wystawionych z wykonanych sprawozdań.

Pracując w zespole laboratoryjnym, studenci wykonują, wskazane przez prowadzącego eksperymenty z wykorzystania aparatury medycznej do diagnostyki i terapii- korzystając z jego doradztwa i pod jego nadzorem. Prowadzący wyznacza studenta kierującego przebiegiem eksperymentu, odpowiedzialnego za opracowanie wyników i przygotowanie sprawozdania. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych umożliwia się studentom modyfikację zestawu doświadczalnego lub samodzielne przygotowanie eksperymentu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zaleski
Prowadzący grup: Piotr Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z działaniem i wykorzystaniem aparatury przeznaczonej do diagnostyki i terapii medycznej.

Pełny opis:

Studenci słuchają wykładu. Uczestniczą czynnie w dyskusji problemów i zagadnień które pojawiają się w materiale wykładu oraz uczestniczą w rozwiązywaniu przykładów.

Aparatura diagnostyki i terapii medycznej kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie średniej z ocen cząstkowych wystawionych z wykonanych sprawozdań.

Pracując w zespole laboratoryjnym, studenci wykonują, wskazane przez prowadzącego eksperymenty z wykorzystania aparatury medycznej do diagnostyki i terapii- korzystając z jego doradztwa i pod jego nadzorem. Prowadzący wyznacza studenta kierującego przebiegiem eksperymentu, odpowiedzialnego za opracowanie wyników i przygotowanie sprawozdania. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych umożliwia się studentom modyfikację zestawu doświadczalnego lub samodzielne przygotowanie eksperymentu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.