Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne aspekty działalności naukowej i zawodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FS2-2PAD Kod Erasmus / ISCED: 16.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty działalności naukowej i zawodowej
Jednostka: Wydział Fizyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawnej problematyki działalności naukowej i zawodowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł4: Kształcenie ogólne)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 2 rok / 4 semestr

Wymagania wstępne: Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: konwersatorium - 15 godz.,

Metody dydaktyczne: seminarium, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 1

1. Podstawy prawne wykonywania zawodu

2. Wybrane problemy etyczne prowadzenia badań naukowych

3. Podstawy prawa autorskiego

4. Prawo do autorstwa utworu. Naruszenie prawa do autorstwa utworu

5. Utwór naukowy - aspekty prawne i praktyczne

6. Zasady oznaczana współautorstwa utworów naukowych. Kodeks dobrych praktyk

7. Podstawy prawa własności przemysłowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2017

2. A. Niewęgłowski, I. Nowak (red.), Własność intelektualna w działalności gospodarczej, Warszawa 2017

3. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, tom 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. K. Szpyt, Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych: studium cywilnoprawne, Warszawa 2018

3. D. Żak, Własność intelektualna w internecie, Lublin 2017

4. M. Safjan (red.), Instytucje prawa medycznego. System Prawa Medycznego. Tom I, Warszawa 2018

5. L. Bosek (red.), Szczególne świadczenia zdrowotne. System Prawa Medycznego. Tom II, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

K_W13 zna etyczne i prawne aspekty działalności naukowo-dydaktycznej oraz praktycznego wykorzystania osiągnięć badawczych

K_W14 zna zasady oraz narzędzia własności przemysłowej i prawa autorskiego, zna zasady korzystania z informacji patentowej

K_W15 zna ogólne zasady komercjalizacji wyników badań oraz zasady przedsiębiorczości indywidualnej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pawlikowska
Prowadzący grup: Joanna Pawlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.