Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FS2-2SMD2 Kod Erasmus / ISCED: 13.205 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 18.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Seminarium dyplomowe I 0900-FM2-2SMD1

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej student powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające mu napisać pracę w danym temacie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy dyplomowej na wybrany temat pod okiem okiem opiekuna lub promotora pracy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł Podsumowanie Kształcenia)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 2 rok/4 semestr

Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej student powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające mu napisać pracę w danym temacie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Seminarium - 40 godz.

Metody dydaktyczne: dyskusja, konsultacje, pokaz, eksperyment, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 18

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminarium (40 godz.), konsultacje (50 godz.), praca własna w domu, bibliotece,w tym zbieranie materiałów i pisanie pracy (450 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 3.3 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 14.7 ECTS

Zakres tematów:

Przedmiot jest związany z pisaniem przez studentów pracy magisterskiej. Student referuje zagadnienia związane z tematyką

własnej pracy dyplomowej. Bierze udział w dyskusji seminaryjnej. Przedmiot jest realizowany w ścisłej współpracyz opiekunem pracy.

Literatura:

Literatura zalecana:

1. W zależności od tematu pracy, wymagań opiekuna pracy dyplomowej.

Literatura dodatkowa:

1. Krystyna Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

2. January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1. zna zasady i procedury określania i weryfikacji dawki promieniowania jonizującego w planach leczenia (K_W26).

2. umie w sposób popularny przytoczyć współczesne osiągnięcia w zakresie poznanych działów fizyki, przedstawić najnowsze rozwiązania praktyczne oparte na badaniach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań medycznych (K_U01)

3. umie przygotować rozprawę o charakterze naukowym dotyczącą samodzielnie przeprowadzonych badań doświadczalnych lub/i teoretycznych z wykorzystaniem źródeł fachowej literatury (K_U02).

4. umie ocenić narażenie związane z pracą w laboratorium z wykorzystaniem promieniowania jonizującego oraz stosuje odpowiednie zasady bezpieczeństwa (K_U31).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się ocena pracy magisterskiej przez recenzenta oraz opiekuna lub promotora pracy. Na ocenę końcową wpływ może mieć również osobiste zaangażowanie studenta podczas powstawania pracy i chęć poszerzania swojej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gieniusz, Andrei Stupakevich
Prowadzący grup: Andrei Stupakevich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.