Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy w badaniach ekonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-EFS3-1JOBEK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy w badaniach ekonomicznych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SZKOŁA DOKTORSKA
Szkoła doktorska lato
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym. Koncentrują się na pracy z tekstami fachowymi oraz rozwijaniu znajomości słownictwa kierunkowego. Zajęcia mają również na celu przygotowanie studentów do zdania wybranego certyfikatu językowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego, analiza literatury fachowej, rozwijanie słownictwa kierunkowego i ogólnoakademickiego, wyrażanie opinii na tematy specjalistyczne w formie ustnej i pisemnej, jak również rozwiązywanie zadań przygotowujących do egzaminu certyfikatowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

I rok – II semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godz. konwersatorium

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 13 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2 godz. Razem: 30 godzin.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 17 godzin oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 13 godz.

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Metody dydaktyczne: metody podające, praktyczne i aktywizujące - objaśnienie, ćwiczenia przedmiotowe, gry dydaktyczne, dyskusja, praca z materiałami, prezentacja

Literatura:

Literatura:

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson

- FC Use of English, V. Evans

- Advanced Language Practice, Michael Vince

- Successful Writing Advanced, V. Evans

- CAE Practice Tests Plus 2, N. Kenny, J. Newbrook

- CAE Sample Papers

- artykuły z czasopism branżowych i sekcji finansowych czasopism online

Efekty uczenia się:

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) - SDNS_UK01 i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) - SDNS_UK02 w języku obcym.

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania - SDNS_UO01

3. Posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 lub wyższego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - SDNS_UK05

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach.

Zaliczenie na ocenę po II semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Pawłowska-Stec
Prowadzący grup: Paulina Pawłowska-Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Pawłowska-Stec
Prowadzący grup: Paulina Pawłowska-Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.