Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dyskursu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-NSS3-4AND
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dyskursu
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Kurs dotyczy interdyscyplinarnych ujęć dotyczących relacji między językiem a znaczeniami, jakie są nadawane, negocjowane, kontestowane i przekazywane w procesach komunikacji międzyludzkiej, z uwzględnieniem perspektyw krytycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot 1/dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu funkcji języka, analizy dyskursu oraz krytycznej analizy dyskursu i jej intelektualnych korzeni, 2/mobilizuje studentów do przyjęcia analizy dyskursu jako pryzmatu, poprzez który analizowana może być rzeczywistość społeczna nie tylko w zakresie pracy naukowej, ale również praktycznych aplikacji

Pełny opis:

Przedmiot 1/dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu funkcji języka, analizy dyskursu oraz krytycznej analizy dyskursu i jej intelektualnych korzeni, 2/mobilizuje studentów do przyjęcia analizy dyskursu jako pryzmatu, poprzez który analizowana może być rzeczywistość społeczna nie tylko w zakresie pracy naukowej, ale również praktycznych aplikacji.

Przedmiot podzielony jest na następujące bloki tematyczne:

1. Analiza dyskursu. Wprowadzenie

2. Funkcje języka.

3. Zwrot narratywistyczny w naukach społecznych i humanistycznych

4. Dialogizm i polifoniczność

5. Intertekstualność

6. Dyskurs jako narzędzie kształtowania rzeczywistości

7. Dyskurs jako narzędzie sprawowania władzy

Literatura:

Michaił Bachtin, 1977, Problem tekstu : próba analizy filozoficznej Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 68/3, 265-288 (wolny dostęp)

Jacques Derrida - "Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych", 1986, Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 77/2, 251-267 (wolny dostęp)

Teun van Dijk, 2001, Dyskurs jego struktura i proces, Warszawa PWN.

Barbara Jabłońska, 2006, Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, Przegląd Socjologii Jakościowej Tom II , Numer 1, s. 53-67 (wolny dostęp)

Victoria Kamasa, 2014, Techniki językoznawstwa korpusowego wykorzystywane w krytycznej analizie dyskursu, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom X, Numer 2, s. 100-117. (wolny dostęp)

Violetta Kopińska, 2016, Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie, Rocznik Andragogiczny, s. 311-334. (wolny dostęp) red. Łukasz Kumięga i Magdalena Nowicka-Franczak, 2020, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom XVI Numer 4 (wolny dostęp) - artykuł do wyboru

Efekty uczenia się:

SDNS_WG05, SDNS_UW01, SDNS_UK03, SDNS_KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w postaci projektów własnych realizowanych przez studentów

Zasady dopuszczenia do zaliczenia: systematyczne uczestnictwo w zajęciach i realizowanie bieżących zadań. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze, z koniecznością nadrobienia materiału i wywiązania się z bieżących zadań na kolejne zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Biernacka
Prowadzący grup: Maja Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne

Skrócony opis:

Przedmiot 1/dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu funkcji języka, analizy dyskursu oraz krytycznej analizy dyskursu i jej intelektualnych korzeni, 2/mobilizuje studentów do przyjęcia analizy dyskursu jako pryzmatu, poprzez który analizowana może być rzeczywistość społeczna nie tylko w zakresie pracy naukowej, ale również praktycznych aplikacji.

Pełny opis:

Przedmiot 1/dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu funkcji języka, analizy dyskursu oraz krytycznej analizy dyskursu i jej intelektualnych korzeni, 2/mobilizuje studentów do przyjęcia analizy dyskursu jako pryzmatu, poprzez który analizowana może być rzeczywistość społeczna nie tylko w zakresie pracy naukowej, ale również praktycznych aplikacji.

Przedmiot podzielony jest na następujące bloki tematyczne:

1. Analiza dyskursu. Wprowadzenie

2. Funkcje języka.

3. Zwrot narratywistyczny w naukach społecznych i humanistycznych

4. Dialogizm i polifoniczność

5. Intertekstualność

6. Dyskurs jako narzędzie kształtowania rzeczywistości

7. Dyskurs jako narzędzie sprawowania władzy

Literatura:

Michaił Bachtin, 1977, Problem tekstu : próba analizy filozoficznej Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 68/3, 265-288 (wolny dostęp)

Jacques Derrida - "Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych", 1986, Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 77/2, 251-267 (wolny dostęp)

Teun van Dijk, 2001, Dyskurs jego struktura i proces, Warszawa PWN.

Barbara Jabłońska, 2006, Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, Przegląd Socjologii Jakościowej Tom II , Numer 1, s. 53-67 (wolny dostęp)

Victoria Kamasa, 2014, Techniki językoznawstwa korpusowego wykorzystywane w krytycznej analizie dyskursu, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom X, Numer 2, s. 100-117. (wolny dostęp)

Violetta Kopińska, 2016, Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie, Rocznik Andragogiczny, s. 311-334. (wolny dostęp) red. Łukasz Kumięga i Magdalena Nowicka-Franczak, 2020, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom XVI Numer 4 (wolny dostęp) - artykuł do wyboru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)