Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii medycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-1BSI-4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii medycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne specjalnościowe
I rok I stopnia Chemia semestr letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia ogólna I 310-CS1-1CHO1

Założenia (opisowo):

Znajomość chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej na poziomie licealnym rozszerzonym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie Studenta z podstawowymi informacjami dotyczącymi struktury, właściwości chemicznych i farmakologicznych oraz metodami otrzymywania wybranych substancji chemicznych, stosowanych w praktyce medycznej jako leki i inne substancje lecznicze.

Pełny opis:

1. Wybrane zagadnienia z chemii organicznej (typy reakcji organicznych, rodzaje i charakterystyka wiązań w związkach organicznych, izomeria związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem izomerii optycznej, przegląd poszczególnych grup związków organicznych w kontekście ich zastosowań jako leki i substancje lecznicze).

2. Wprowadzenie w zagadnienia związane ze sposobami oddziaływania substancji chemicznych, w tym leków, na organizm.

Literatura:

1. Dowolny podręcznik chemii organicznej.

2. Graham Patrick, Chemia medyczna, WNT, 2003.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2,

KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UU1, KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin testowy.

Konwersatorium - podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia dotyczącego charakterystyki wybranej substancji pochodzenia naturalnego, wykorzystywanej jako lek.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Łotowski
Prowadzący grup: Zenon Łotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia ogólna I 310-CS1-1CHO1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie Studenta z podstawowymi informacjami dotyczącymi struktury, właściwości chemicznych i farmakologicznych oraz metodami otrzymywania wybranych substancji chemicznych, stosowanych w praktyce medycznej jako leki i substancje lecznicze.

Pełny opis:

1. Wybrane zagadnienia z chemii organicznej (typy reakcji organicznych, rodzaje i charakterystyka wiązań w związkach organicznych, izomeria związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem izomerii optycznej, przegląd poszczególnych grup związków organicznych w kontekście ich zastosowań jako leki i substancje lecznicze).

2. Wprowadzenie w zagadnienia związane ze sposobami oddziaływania substancji chemicznych, w tym leków, na organizm.

Literatura:

1. Dowolny podręcznik chemii organicznej.

2. Graham Patrick, Chemia medyczna, WNT, 2003.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Łotowski
Prowadzący grup: Zenon Łotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia ogólna I 310-CS1-1CHO1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Łotowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia ogólna I 310-CS1-1CHO1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)