Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statistical Methods

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-ERS-1STT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statistical Methods
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Program ERASMUS - Chemia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

A course dealing with statistical concepts including descriptive statistics, probability distributions, interval estimation, hypothesis testing, analysis of variance and statistical forecasting.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Descriptive statistics, discrete random variables and probability distributions.

2. Uncertainties of measured quantities and error propagation, systematic and total uncertainties.

3. Continuous random variables, parameters of the probability distribution.

4. Selected types of probability distributions.

5. Point estimates from sample and their properties.

6. Interval estimation of expected value, variance and standard deviation.

7. Hypotheses testing: t-test for one and two populations, F test, Chi-squared test.

8. Simple linear regression and correlation

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Goon, A.M.. Gupta, M.K. and Dasgupta, B.: Fundamentals of Statistics, Vol. I and II

2. Gupta and Kapoor : Fundamentals of Statistics, Sultan Chand and Sons.

3. Croxton, F.E. and Cowden, D.F.: Applied General Statistics.

4. Ansari and Chaudhari: Applied Statistics

5. Yule, G.U. and Kendall, M.G.: An Introduction to the Theory of Statistics.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

A prerequisite for passing the course is obtaining a positive grade from the written examination.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ratkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ratkiewicz
Prowadzący grup: Artur Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)