Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Ekologia płazów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PDW5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Ekologia płazów
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
II rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
II rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

W trakcie kursu student zapozna się z różnymi aspektami biologii i ekologii płazów żyjących na świecie, metodami badania, zagrożeniami oraz sposobami ochrony tej grupy zwierząt.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki,

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 320-BS2-2PDW5

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu do wyboru dla studentów biologii I i II stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Konwersatorium: 10h, Zajęcia terenowe: 20h

ECTS: 3 punkty

Literatura:

Narins P, Feng AS, Fay RR. 2006. Hearing and Sound Communication in Amphibians. Springer

Głowaciński Z, Sura P. 2018. Atlas płazów i gadów Polski. PWN

Dodd CK. 2009. Amphibian ecology and conservation. Oxford University Press

Wells KD. 2007. The Ecology and Behavior of Amphibians. University Of Chicago Press

Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. Część 1-3. PWN

Efekty uczenia się:

1. Student wskazuje problemy funkcjonowania zwierząt w różnych środowiskach (KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG3) .

2. Student wskazuje modyfikacje procesów fizjologicznych niezbędne do życia w danym środowisku (KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG3, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW7).

3. Student wyjaśnia zależność pomiędzy środowiskiem a działaniem narządów i układów fizjologicznych (KA6_WG1, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW7).

4. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie zwierzęcym (KA6_WG1, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UK9).

5. Student analizuje i przedstawia przykłady dostosowania procesów fizjologicznych zwierząt do środowiska życia (KA6_WG5, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW7, KA6_UW8, KA6_UK9, KA6_UO10, KA6_UU12, KA6_KK1, KA6_KR5).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: konwersatorium, zajęcia terenowe, dyskusja, konsultacje

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje na podstawie wiedzy praktycznej (zajęcia terenowe) i samodzielnych prezentacji połączonych z dyskusją (konwersatorium). Wymagana jest ocena pozytywna.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.12.2014 r. w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Zajęcia terenowe, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Deoniziak
Prowadzący grup: Krzysztof Deoniziak, Adam Hermaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Hermaniuk
Prowadzący grup: Krzysztof Deoniziak, Adam Hermaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.