Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ecology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ERS-1ECEL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ecology
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Program ERASMUS - Biologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Substantive content:

The course presents biosphere as the effect of natural selection acting over millions of years under specific conditions on Earth, and discusses several ecological and behavioral phenomena from an evolutionary perspective. Particular emphasis is placed on examples of evolutionary processes observed under natural conditions, as well as on the effect of anthropic pressure on conditions and life on Earth.

1. Definition of ecology, problems studied by ecology, scientific methods applied in ecology.

2. Biosphere: Earth as habitat for life.

3. Energy flow and matter cycles in biosphere; productivity and decomposition.

4. Ecosystems, ecological succession. Ecological processes shaping dynamics of communities.

5. Basic trophic interactions (predation, competition, parasitism).

6. Population – spatial structure, demography, structure, growth, survival patterns.

7. Macroecology (ecogeographical rules, species area relationship, biodiversity, extinctions).

8. Climate change: causes and effects.

9. Selection in the wild, factors maintaining genetic variation in the wild, epigenetic variation.

10. Adaptation and evolutionary constraint.

11. Evolution of life history traits, evolutionary trade-offs.

12. Sexual selection, mating systems.

13. Evolution of altruism and selfishness (kin selection, eusociality, other forms of altruism, parent-offspring conflict, sibling competition).

14. Optimalization of foraging strategy.

15. Evolutionary ecology of Homo sapiens.

During laboratory exercises students learn models of problems taught during lectures and analyze sample results (e.g. population structure and growth, trophic interactions, optimalization of foraging strategy), and (if opportunity allows) participate in field ecological projects.

Literatura:

Literature:

Wilmer P., Stone G., Johnston I. 2005. Environmental physiology of animals. Oxford: Blackwell Science.

Moss B. 2001. Ecology of fresh waters. Blackwell Science, 557 pp.

Metody i kryteria oceniania:

Forms and conditions of credit:

Lectures: attendance; final written test.

Laboratory and field course: attendance; final written test (labs) or report (field).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Brzęk
Prowadzący grup: Paweł Brzęk, Adam Hermaniuk, Paweł Mirski, Julita Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Brzęk
Prowadzący grup: Paweł Brzęk, Adam Hermaniuk, Paweł Mirski, Julita Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)