Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Freshwater Biology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ERS-1FRE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Freshwater Biology
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Program ERASMUS - Biologia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Substantive content:

1. Freshwater resources, hydrologic cycle, special structure of water; gradients of light, temperature and oxygen in lakes; mixis;

2. Individual in limnic and lenitic waters: adaptations, temperature and oxygen impact, sinking and swimming;

3. Environmental resources, chemistry of waters and its influence on organisms, mineral substances, dissolved and particular organic matter;

4. Ecology of population: density, seasonal variability, growth rate, spatial structure, r and K strategy in water animals, colonization of new sites;

5. Ecology of communities: interrelations between populations, competition, mechanical interactions, predators, life cycles, categories of populations (guilds, taxonomical, functional), „top-down” and „bottom-up” control, biomanipulation;

6. Species diversity: indices, biocoenotic laws, hypotheses of: intermediate disturbances, theory of redundant species;

7. Biocoenoses of pelagial: characteristics, role in water ecosystems, phytoplankton: diatoms, cyanobacteria, green algae; zooplankton: rotifers, ciliates, crustaceans; bacterioplankton;

8. Biocoenoses of lake littoral: neuston, phyton, psammon, pelon, xylon and zoon; characteristics of arenal zones; ecology of macrobenthos;

9. Communities of organisms in running waters: characterstics, fish riverlands; „river continuum” concept;

10. Ecology of water ecosystems: flow of energy and matter, cycles of carbon, nitrogen, phosphorus and silicon;

11. Eutrophication: reasons, sources of nutrients, internal loading; eutrophication consequences, method of assessment, prevention; lake susceptibility to degradation;

12. Threat from civilization: urbanization, alien species, introductions and invasions; impact of climate change;

13. Protection of water ecosystems: processes of self-purification, recultivation, protection of water flora and fauna;

Literatura:

1. Moss B. 2001. Ecology of fresh waters. Blackwell Science, 557 pp.

2. Lampert, W., Sommer, U. 2007. Lilmnoecology. Oxford University Press.

Metody i kryteria oceniania:

Forms and conditions of credit:

- 100% attendance on the lecture

- final report from the laboratory

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)