Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plant Biology and Ecology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ERS-1PBA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plant Biology and Ecology
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Program ERASMUS - Biologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Substantive content:

The main goal of the course is to introduce students with the primary concepts and methods used in plants biology and ecology. Students will carry out the research from framing the questions, through design and conducting the study in the field, to data visualization and interpretation. Laboratory and field works will focused on two main subjects: 1) collecting the data about plants size structure and reproduction and spatial patterns of plant populations in context of different environmental conditions and plants communities; 2) the second goal of the course is to present biological and ecological aspects of plant breeding system as an evolutionary adaptation to challenges posed by pollinators limitation. The primary subjects e.g. What is “plant breeding system”? Evolutionary consequences of self- and cross-pollination. Why plants are self-compatible? How floral architecture protects against self-pollination? How plant community shapes breeding system of the particular plant species?

Place: Turczyński and Zwierzyniecki Forests (Białystok).

Literatura:

Literature:

1.Charlesworth, Deborah. "Evolution of plant breeding systems." Current Biology 16.17 (2006): 726-735.

2.Jersáková, Jana, and Pavel Kindlmann. "Reproductive success and sex variation in nectarless and rewarding orchids." International Journal of Plant Sciences 165.5 (2004): 779-785.

3.Goodwillie, Carol, Susan Kalisz, and Christopher G. Eckert. "The evolutionary enigma of mixed mating systems in plants: occurrence, theoretical explanations, and empirical evidence." Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 36 (2005): 47-79.

4.Willmer, Pat. Pollination and floral ecology. Princeton University Press, 2011.

5. Gibson D.J. 2002. Methods in comparative plant population ecology. Oxford University Press.

6. Falińska K. 1998. Plant Population Biology and Vegetation Processes. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, p. 368.

Metody i kryteria oceniania:

Forms and conditions of credit: 1) 100% attendance, 2) active participation in the course, 3) preparing a protocol of laboratory and field studies according to scheme prepared by instructor.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Jermakowicz, Paweł Mirski
Prowadzący grup: Edyta Jermakowicz, Paweł Mirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Tałałaj
Prowadzący grup: Edyta Jermakowicz, Izabela Tałałaj, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Tałałaj
Prowadzący grup: Edyta Jermakowicz, Izabela Tałałaj, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)