Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2XUBE Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu,

problematyki dotyczącej systemu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych.

a także przygotowanie Studentów do uczestniczenia w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych jako ubezpieczony i przyszły świadczeniobiorca oraz korzystania z nowych, oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe produktów.

Pełny opis:

1. Pojęcie i geneza ubezpieczeń.

2. Pojęcie i istota ubezpieczeń społecznych.

3. Typologia, zasady i funkcje ubezpieczeń społecznych

4. Organizacja i finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

5. Funkcjonowanie ubezpieczeń emerytalnych.

6. Ubezpieczenia rentowe, chorobowe i wypadkowe.

7. Pojęcie i istota ubezpieczeń gospodarczych.

8. Typologia, zasady i funkcje ubezpieczeń gospodarczych.

Literatura:

Podstawowa:

1. M. Iwanicz – Drozdowska, Ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2017.

2. W. Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia, C.H Beck, 2018.

3. J. Handschke, J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia - podręcznik akademicki. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.

Uzupełniajaca:

1. G. Szpor, System ubezpieczeń społecznych Zagadnienia podstawowe, LexisNexis, wyd. 7,Warszawa 2013.

2. G. Szyburska-Walczak, Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

3. I.Jędrasik – Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, wyd. 6 Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

4. B.Gnela (red.), Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2011.

5. B. Hadyniak, J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa - Podstawy, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

E1_W01 - Student ma podstawową wiedzę z dziedziny ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, dotyczącą organizacji i finansowania systemu ubezpieczeń: emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych oraz osobowych i majątkowych. Zna podstawowe pojęcia i zasady funkcjonowania systemu. S1A_W01 (weryfikacja-egzamin)

E1_W08 - Student ma wiedzę na temat wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Zna przebieg, przyczyny i konsekwencje zachodzących zmian i ich wpływ na funkcjonowanie sektora ubezpieczeń. S1A_W08 (weryfikacja-egzamin)

UMIEJĘTNOŚCI

E1_U01 - Student potrafi prawidłowo analizować zasady organizacji i finansowania systemu ubezpieczeń społecznych oraz wpływ czynników i barier na jego rozwój. Potrafi analizować i interpretować dane dotyczące rynku OFE, PPE, IKE, IKZE i PPK oraz przyczyny osiąganych wyników. Ma umiejętność poznawania i oceny nowych produktów z działu ubezpieczeń gospodarczych, oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe. S1A_U01 (weryfikacja-egzamin)

E1_U06 - Student potrafi wykorzystywać zdobytą na wykładzie wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, w podejmowaniu decyzji dotyczącej możliwości i sposobu uczestniczenia w systemie jako ubezpieczony i świadczeniobiorca. Potrafi podejmować decyzje związane z wyborem form oszczędzania w II i III filarze systemu emerytalnego oraz z wyborem oferowanych produktów z ubezpieczeń gospodarczych. S1A_U06 (weryfikacja-egzamin)

E1_K01 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu ubezpieczeń. Rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na ciągłe zmiany w organizacji i funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych, a także zmiany dotyczące produktów oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe. S1A_K01 (weryfikacja-egzamin)

 

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę. na podstawie testu.

Na ocenę końcową wpływ ma również aktywność na zajęciach.

Egzamin przeprowadzony w formie testu. Każdy test składa się z pytań zamkniętych. Zaliczenie testu następuje na podstawie uzyskanego przez Studenta procentu punktów, wg zasady:

91%-100% - 5,0;

81%-90%-4,5;

71%-80%-4,0;

61%-70%-3,5;

51%-60%-3,0;

50% i mniej - 2,0.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Gołębiowska
Prowadzący grup: Alicja Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Gołębiowska
Prowadzący grup: Alicja Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Gołębiowska
Prowadzący grup: Alicja Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.