Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - specjalistyczny warsztat językowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-1ANGW Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Język angielski - specjalistyczny warsztat językowy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.lektoratowe
Ekonomia 1 rok 2 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębione rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i języka angielskiego ekonomicznego. Zajęcia poświęcone są praktycznemu ćwiczeniu wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym naciskiem na wypowiedzi ustne oraz prace pisemne.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: lektorat języka angielskiego; przedmioty podstawowe; przedmiot obowiązkowy; przedmiot ogólnohumanistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

Wymaganie wstępne: brak

Rok studiów/semestr: I rok/II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca z całą grupa, praca w parach i małych grupach, indywidualna praca studenta

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 18h

- udział w konsultacjach/zaliczeniach: 7h

- przygotowanie do zajęć/testów /zaliczeń /prezentacji /przygotowanie prac pisemnych: 50h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25h (ECTS: 1)

- o charakterze praktycznym: 50h (ECTS: 2)

Literatura:

'Professional English in Use, Finance', Ian MacKenzie, Cambridge University Press

'Oxford English for Careers, Finance 1', Richard Clark and David Baker, Oxford University Press

'Business Vocabulary in Practice', Will Capel, Jamie Flockhart and Sue Robbins, Collins English for Business

'In company 3.0, Corporate Finance', Ed Pegg, Macmillan Education

'Business Vocabulary in Use Advanced', B. Mascull (Cambridge UP)

'Business Vocabulary Builder', P. Emerson (MacMillan)

'FC Use of English', V. Evans

'English Vocabulary in Use', M. McCarthy, F. O’Dell (Cambridge UP)

'Advanced Language Practice', Michael Vince (Macmillan)

'Successful Writing Advanced', V. Evans (Express Publishing)

Efekty uczenia się:

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym. KP7_UK1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze.

Ocena prezentacji i / lub pracy pisemnej.

Testy cząstkowe i / lub semestralne.

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Prace pisemne oceniane będą w z zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 1 w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Januszko, Paulina Pawłowska-Stec
Prowadzący grup: Małgorzata Januszko, Paulina Pawłowska-Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębione rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i języka angielskiego ekonomicznego. Zajęcia poświęcone są praktycznemu ćwiczeniu wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym naciskiem na wypowiedzi ustne oraz prace pisemne.

Literatura:

'Professional English in Use, Finance', Ian MacKenzie, Cambridge University Press

'Oxford English for Careers, Finance 1', Richard Clark and David Baker, Oxford University Press

'Business Vocabulary in Practice', Will Capel, Jamie Flockhart and Sue Robbins, Collins English for Business

'In company 3.0, Corporate Finance', Ed Pegg, Macmillan Education

'Business Vocabulary in Use Advanced', B. Mascull (Cambridge UP)

'Business Vocabulary Builder', P. Emerson (MacMillan)

'FC Use of English', V. Evans

'English Vocabulary in Use', M. McCarthy, F. O’Dell (Cambridge UP)

'Advanced Language Practice', Michael Vince (Macmillan)

'Successful Writing Advanced', V. Evans (Express Publishing)

artykuły z czasopism branżowych i sekcji finansowych czasopism online

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.