Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki - lektorat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-1GERL Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki - lektorat
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu - lektoratu języka niemieckiego - student powinien mieć opanowany ten język na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębione rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka niemieckiego biznesowego i języka niemieckiego ekonomicznego, odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup. Zajęcia poświęcone są praktycznemu ćwiczeniu wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym naciskiem na prezentacje ustne oraz prace pisemne.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: lektorat językaniemieckiego; przedmiot obowiązkowy; przedmiot ogólnohumanistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

Rok studiów/semestr: I rok/I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18h - ćwiczenia

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: lektorat języka niemieckiego;

przedmiot obowiązkowy; przedmiot ogólnohumanistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

Rok studiów/semestr: I rok/I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18h - ćwiczenia

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 18h

- udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 7h

- przygotowanie do zajęć/testów /zaliczeń /prezentacji /przygotowanie prac pisemnych: 50h

Literatura:

Bęza S., Niemiecki w ekonomii i biznesie, Blickpunkt Wirtschaft. Wydanie II zmienione, Poltext, 2016

Cieślak-Polkowska D. W biznesie po niemiecku? Żaden Problem, Poltext, 2015

Kienzler I., Niemiecki w pracy i w biznesie. Wzory pism. Niezbędnik menadżera, handlowca, asystentki. CV, list motywacyjny, umowy, dokumenty, gotowe przykłady, najważniejsze zwroty i wyrażenia., Lingo, 2013

Wzory listów niemieckich, Duden, Wiedza Powszechna, Warszawa, 2005

Ganczar, M., Rogowska B., Prawo, język niemiecki. Ćwiczenia i słownictwo specjalistyczne, Hueber, 2009

Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch mit DVD B2., Klett, Stuttgart 2016

Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Arbeitsbuch mit DVD B2., Klett, Stuttgart 2016

Efekty uczenia się:

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym.

E2_U01/ANG_U01

E2_U02/ANG_U02

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

E2_K01/ANG_K01

3. Posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 lub wyższego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego E2_U03/ANG_03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze.

Ocena prezentacji i / lub pracy pisemnej.

Testy cząstkowe i / lub semestralne.

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: lektorat języka niemieckiego;

przedmiot obowiązkowy; przedmiot ogólnohumanistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

Rok studiów/semestr: I rok/I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca z całą grupa, praca w parach i małych grupach, indywidualna praca studenta

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 18h

- udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 7h

- przygotowanie do zajęć/testów /zaliczeń /prezentacji /przygotowanie pracpisemnych: 50h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.