Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-1HME Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Historia myśli ekonomicznej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 2 st. Niestacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Założenia (opisowo):

Brak

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu służy opanowaniu wiedzy obejmującej koncepcje i teorie ekonomiczne. Student nabywa umiejętność rozumienia przesłanek powstawania i rozwoju koncepcji ekonomicznych, ich interpretacji oraz oceny adekwatności.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne II stopnia

przedmiot podstawowy

dziedzina nauki społeczne, dyscyplina nauki ekonomiczne

rok pierwszy, semestr pierwszy

18 wykład, 18 ćwiczenia

metody podające, aktywizujące, uczestniczące

7 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach):

Udział w wykładach 18

Przygotowanie do egzaminu 60

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do ćwiczeń, czytanie tekstów źródłowych 60

Konsultacje z prowadzącymi 2

Egzamin 2

Razem: 160 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 36 godz. ECTS 1,44

o charakterze praktycznym: 0 godz. ECTS 0

Użyte metody dydaktyczne:

metoda podająca - wykład informacyjny

metoda problemowa - analiza tekstów ekonomicznych

metoda aktywizująca - studia przypadków

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

2. R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008

3. M.Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J.Wozinski, Dzieje kapitalizmu, Prohibita, Warszawa 2017

2. D.Landes, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2005

3. M.Snowdon, H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

4. The history of economic thought: a reader, eds. S.G.Medema, W.J. Samuels, Routledge cop., London, New York 2013

Efekty uczenia się:

KP7_WG4, KP7_WG7, KP7_WK1, KP7_UW3, KP7_UW5, KP7_UO1, KP7_UU1, KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu (pisemny egzamin). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, prac zespołowych,

prac domowych, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Karpińska
Prowadzący grup: Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu służy opanowaniu wiedzy obejmującej koncepcje i teorie ekonomiczne. Student nabywa umiejętność rozumienia

przesłanek koncepcji ekonomicznych, ich interpretacji oraz oceny adekwatności.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki

studia niestacjonarne II stopnia

przedmiot podstawowe, moduł I

dziedzina nauki ekonomiczne, dyscyplina ekonomia

rok pierwszy, semestr drugi

18 godzin wykład, 18 godzin ćwiczenia

metody podające, aktywizujące, uczestniczące

7 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach):

Udział w wykładach 18

Przygotowanie do egzaminu 60

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do ćwiczeń, czytanie tekstów źródłowych 60

Konsultacje z prowadzącymi 2

Egzamin 2

Razem: 160 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 36 godz. ECTS 1,44

o charakterze praktycznym: 0 godz. ECTS 0

Użyte metody dydaktyczne:

metoda podająca - wykład informacyjny

metoda problemowa - analiza tekstów ekonomicznych

metoda aktywizująca - studia przypadków

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

2. R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008

3. M.Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J.Wozinski, Dzieje kapitalizmu, Prohibita, Warszawa 2017

2. D.Landes, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2005

3. M.Snowdon, H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

4. The history of economic thought: a reader, eds. S.G.Medema, W.J. Samuels, Routledge cop., London, New York 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Anna Protasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu służy zrozumieniu przez studentów wewnętrznej logiki ekonomii. Przedstawiając koncepcje i teorie ekonomiczne wskażemy, że istnieją niezaprzeczalne związki między nurtami ekonomicznymi. Dzięki tym zajęciom student nabywa umiejętność rozumienia przesłanek powstania i ewolucji koncepcji ekonomicznych, ich interpretacji oraz oceny.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki

studia niestacjonarne II stopnia

przedmiot podstawowe, moduł I

dziedzina nauki ekonomiczne, dyscyplina ekonomia

rok pierwszy, semestr pierwszy

18 godzin wykład, 18 godzin ćwiczenia

metody podające, aktywizujące, uczestniczące

7 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach):

Udział w wykładach 18

Przygotowanie do egzaminu 60

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do ćwiczeń, czytanie tekstów źródłowych 60

Konsultacje z prowadzącymi 2

Egzamin 2

Razem: 160 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godz. ECTS 1,6

o charakterze praktycznym: 0 godz. ECTS 0

Użyte metody dydaktyczne:

metoda podająca - wykład informacyjny

metoda problemowa - analiza tekstów ekonomicznych

metoda aktywizująca - studia przypadków

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

2. R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008

3. M.Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J.Wozinski, Dzieje kapitalizmu, Prohibita, Warszawa 2017

2. D.Landes, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2005

3. M.Snowdon, H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

4. The history of economic thought: a reader, eds. S.G.Medema, W.J. Samuels, Routledge cop., London, New York 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu służy zrozumieniu przez studentów wewnętrznej logiki ekonomii. Przedstawiając koncepcje i teorie ekonomiczne wskażemy, że istnieją niezaprzeczalne związki między nurtami ekonomicznymi. Dzięki tym zajęciom student nabywa umiejętność rozumienia przesłanek powstania i ewolucji koncepcji ekonomicznych, ich interpretacji oraz oceny.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki

studia niestacjonarne II stopnia

przedmiot podstawowe, moduł I

dziedzina nauki ekonomiczne, dyscyplina ekonomia

rok pierwszy, semestr pierwszy

18 godzin wykład, 18 godzin ćwiczenia

metody podające, aktywizujące, uczestniczące

7 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach):

Udział w wykładach 18

Przygotowanie do egzaminu 60

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do ćwiczeń, czytanie tekstów źródłowych 60

Konsultacje z prowadzącymi 2

Egzamin 2

Razem: 160 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godz. ECTS 1,6

o charakterze praktycznym: 0 godz. ECTS 0

Użyte metody dydaktyczne:

metoda podająca - wykład informacyjny

metoda problemowa - analiza tekstów ekonomicznych

metoda aktywizująca - studia przypadków

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

2. R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008

3. M.Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J.Wozinski, Dzieje kapitalizmu, Prohibita, Warszawa 2017

2. D.Landes, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2005

3. M.Snowdon, H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

4. The history of economic thought: a reader, eds. S.G.Medema, W.J. Samuels, Routledge cop., London, New York 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.