Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1GEK Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomia 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie geografii ekonomicznej w kontekście problemów społeczno- gospodarczych współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki polskiej w przestrzeni UE.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach dydaktyki przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu geografii ekonomicznej w kontekście problemów społeczno- gospodarczych współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki polskiej w UE.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: 1 rok / II semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) --

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład- 15 godzin, ćwiczenia- 15 godzin,

Metody dydaktyczne:

wykład - wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja,

ćwiczenia - praca indywidualna i zespołowa, prezentacje, kolokwium, aktywności.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin końcowy, kolokwium, prezentacja prac.

Punkty ECTS - 5 (do 2017/2018) , 3 (od 2018/2019), 4 (od 2021/2022)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 20 godz.

Ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 20 godz.

Konsultacje - 3 godz.

Zaliczenie - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 35 godz. ECTS - 1,4; o charakterze praktycznym: 2 godz., ECTS – 0,08.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

2. H. Rogacki (red.), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

2. I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2006,

3. E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012,

4. S. Korenik, Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006,

5. J. Wrona (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 2006,

6. Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Efekty uczenia się:

1GEK_W01: Student ma wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych funkcjonujących w ramach gospodarki krajowej i międzynarodowej KP6_WG2

1GEK_W02: Student zna relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi w przestrzeni geograficznej w skali krajowej i międzynarodowej KP6_WG3

1GEK_U01: Student potrafi prawidłowo interpretować przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej KP6_UW1

1GEK_U02: Student potrafi prawidłowo analizować procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze w skali mikro i makroekonomicznej, zwłaszcza z uwzględnieniem aspektów demograficznych 1 przyrodniczych KP6_UW3

1GEK_U03: Student potrafi prawidłowo wykorzystać zdobytą wiedzę do samodzielnej analizy procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w wybranym kraju KP6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin końcowy (pisemny- test)- standardowa skala ocen. Ćwiczenia - kolokwium (pisemne, standardowa skala ocen), prezentacja, aktywności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach dydaktyki przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu geografii ekonomicznej w kontekście problemów społeczno- gospodarczych współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki polskiej w UE.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: 1 rok (II semestr)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) --

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład- 15 godzin, ćwiczenia- 15 godzin.

Metody dydaktyczne:

wykład - wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja.

ćwiczenia - praca indywidualna i zespołowa, projekt, kolokwium.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin końcowy, kolokwium, projekt.

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 15 godz.

Ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 13 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 15 godz.

Egzamin i kolokwium - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 32 godz. ECTS - 1,28; o charakterze praktycznym: 2 godz., ECTS – 0,08.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

2. H. Rogacki (red.), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

2. I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2006,

3. E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012,

4. S. Korenik, Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006,

5. J. Wrona (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 2006,

6. Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

W ramach dydaktyki przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu geografii ekonomicznej w kontekście problemów społeczno- gospodarczych współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki polskiej w UE.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: 1 rok / II semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) --

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład- 15 godzin, ćwiczenia- 15 godzin,

Metody dydaktyczne:

wykład - wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja,

ćwiczenia - praca indywidualna i zespołowa, prezentacje, kolokwium.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin końcowy, kolokwium, prezentacja prac, aktywności.

Punkty ECTS - 5 (do 2017/2018) , 3 (od 2018/2019), 4 (od 2021/2022)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 20 godz.

Ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 20 godz.

Konsultacje - 3 godz.

Zaliczenie - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 35 godz. ECTS - 1,4; o charakterze praktycznym: 2 godz., ECTS – 0,08.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

2. H. Rogacki (red.), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

2. I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2006,

3. E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012,

4. S. Korenik, Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006,

5. J. Wrona (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 2006,

6. Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.