Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy prawa dla ekonomistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1PRA Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa dla ekonomistów
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Ekonomia 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Elementy prawa dla ekonomistów jest przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu poszczególnych gałęzi lub działów prawa niezbędnych ekonomistom. Treścią wykładu będą zagadnienia z zakresu teorii prawa, elementy prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, handlowego, gospodarczego a także prawa Unii Europejskiej. Student w zaawansowanym stopniu zdobędzie ogólną wiedzę o polskim prawie, niezbędną do zdania egzaminu i przydatną w życiu codziennym i zawodowym.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Moduł: 3 przedmiot kierunkowy

Rok studiów/semestr studia I rok / I semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

5.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 2 godz.

Udział w konsultacjach 6 godz.

Przygotowanie do zajęć 40 godz.

Przygotowanie do egzaminu 47 godz.

Łącznie 125 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godziny – 1,52 ECTS

Literatura:

Podstawy prawa dla ekonomistów, B. Gnela (red.), Warszawa 2018;

Zarys prawa, J. Kuciński, Warszawa 2016;

Podstawy prawa, Z. Muras, Warszawa 2019;

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa dla ekonomistów, J. Helios, W. Jedlecka, Wrocław 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w wykładach, obecność na egzaminie i uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego. Egzamin składa się z pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czech
Prowadzący grup: Marta Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Elementy prawa dla ekonomistów jest przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu poszczególnych gałęzi lub działów prawa niezbędnych każdemu ekonomiście. Treścią wykładu będą zagadnienia z zakresu teorii prawa, elementy prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, handlowego, gospodarczego a także prawa własności intelektualnej. Student zdobędzie ogólną wiedzę o polskim prawie, niezbędną do zdania egzaminu i przydatną również w życiu codziennym i podczas wykonywania zawodu ekonomisty.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Moduł: 3

Dziedzina i dyscyplina nauki, nauki prawne.

Rok studiów/semestr studia I st./ I rok / I semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

2.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 1 godz.

Udział w konsultacjach 2 godz.

Przygotowanie do zajęć 7 godz.

Przygotowanie do egzaminu 10 godz.

Łącznie 50 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 godziny – 1,32 ECTS

Literatura:

Podstawy prawa dla ekonomistów, B. Gnela (red.), Warszawa 2018;

Zarys prawa, J. Kuciński, Warszawa 2016;

Podstawy prawa, Z. Muras, Warszawa 2019;

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa dla ekonomistów, J. Helios, W. Jedlecka, Wrocław 2015.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czech
Prowadzący grup: Marta Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Elementy prawa dla ekonomistów jest przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu poszczególnych gałęzi lub działów prawa niezbędnych każdemu ekonomiście. Treścią wykładu będą zagadnienia z zakresu teorii prawa, elementy prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, handlowego, gospodarczego a także prawa własności intelektualnej. Student zdobędzie ogólną wiedzę o polskim prawie, niezbędną do zdania egzaminu i przydatną również w życiu codziennym i podczas wykonywania zawodu ekonomisty.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Moduł: 3

Dziedzina i dyscyplina nauki, nauki prawne.

Rok studiów/semestr studia I st./ I rok / I semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

2.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 1 godz.

Udział w konsultacjach 2 godz.

Przygotowanie do zajęć 7 godz.

Przygotowanie do egzaminu 10 godz.

Łącznie 50 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 godziny – 1,32 ECTS

Literatura:

Podstawy prawa dla ekonomistów, B. Gnela (red.), Warszawa 2018;

Zarys prawa, J. Kuciński, Warszawa 2016;

Podstawy prawa, Z. Muras, Warszawa 2019;

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa dla ekonomistów, J. Helios, W. Jedlecka, Wrocław 2015.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.